Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Wydarzenia > Dziękujemy za 20 lat istnienia diecezji ełckiej

Dziękujemy za 20 lat istnienia diecezji ełckiej

Wydarzenia

uczestnicy uroczystości słuchają konferencji Trwa dziękczynienie za dwadzieścia lat istnienia diecezji ełckiej. 12 maja w Ełku odbyły się główne uroczystości, na które składały się Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej, konferencja Ojca Jacka Salija, uroczysta Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem biskupa ełckiego Jerzego Mazura, agapa i koncert ewangelizacyjny.

Od godzin porannych osoby tworzące wspólnoty i ruchy kościelne gromadziły się w kościołach Ełku, na modlitwie, prezentacji ruchów, refleksji i wymianie doświadczeń. O godzinie 14 na Placu Jana Pawła II w Ełku zgromadzili się wszyscy uczestnicy uroczystości, aby wysłuchać konferencji znanego dominikanina Ojca Jacka Salija na tema hasła roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem.” Na początku przemówienia prelegent zauważył, że Kościół nie jest jedynym duchowym domem, w którym żyjemy. Domem duchowym jest także rodzina, ojczyzna. Żyjemy w czasach, w którym wszystkie domy duchowe przeżywają kryzys. Myśl duszpasterza akademickiego odsłaniała różne aspekty domu: Dom to jest takie miejsce, gdzie jesteśmy u siebie. W słowniku języka greckiego wolna kobieta to mężatka. Dlaczego? Bo jeśli dobre pomyśleć: mężatka w swoim domu to jest cesarzowa. Mało powiedzieć, że ona jest u siebie – więcej niż u siebie. Ona tym domem zarządza, mąż zajmuje się zdobyciem środków na utrzymanie rodziny. Być człowiekiem wolnym to być w domu – „jesteśmy w domu na zawsze, niewolnik nie jest w domu na zawsze.” W kontekście czasów, w których Ojczyzna była w niewoli łatwiej jest zauważyć co znaczy być u siebie: Można być we własnej Ojczyźnie ale nie u siebie. W czasach zaborów, czy okupacji – dzieci karane za to, że rozmawiały po polsku. Wszystkie sprawy sądowe, urzędowe trzeba było załatwiać w obcym języku. Mieliśmy dom, ale tak jakbyśmy go nie mieli.

O. Jacek Salij Profesor uniwersytecki stwierdził, że jako wspólnota wierzących jesteśmy bardziej uprzywilejowani od współczesnych Jezusowi apostołów i uczniów: Warto sobie uzmysłowić, że dzięki Kościołowi mamy o wiele większy dostęp do Jezusa, niż apostołowie, którzy byli świadkami Jego życia i cudów i bezpośrednio słuchali Jego nauki. Dzięki darowi Ducha Świętego otrzymanego na chrzcie świętym, każdy z nas ma dostęp do Jezusa. Możemy się z nim spotkać w komunii świętej. To o wiele więcej niż możliwość rozmowy, to jest ten rodzaj spotkania o którym pisał św. Paweł: „Chrystus jest we mnie a ja w Nim.”

Msze koncelebrowało wielu kapłanówBiskup Ełcki rozpoczął homilię od wyrażenia pragnień związanych z jubileuszem diecezji i Kongresem Ruchów i Stowarzyszeń: Jubileusz i Kongres są okazją do dziękczynienia za te dary, którymi Bóg nas obdarza na drodze do świętości. Kongres ten jest dobrym czasem do pogłębienia naszej odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii, bo racją istnienia wspólnot i stowarzyszeń w Kościele jest ewangelizacja, „aż po krańce świata”. Kongres wzywa nas również do uczenia się komunii, a więc jest dla nas wszystkich szczególną szkołą duchowości komunii. Daj Boże, aby to dzisiejsze świętowanie tchnęło w nasze duszpasterstwo ducha nowej ewangelizacji i uświadomiło wszystkim wiernym, że są powołani do świętości i ewangelizacji. W homilii zostali wymienieni Ci, którzy pozostawili duchowe dziedzictwo dla naszej diecezji, oraz ci, którzy własnym wysiłkiem ją budowali: O jak były „pełne wdzięku nogi” Patronów naszej diecezji: św. Wojciecha i Brunona z Kwerfurtu, zwiastunów dobrej nowiny na naszych ziemiach, obwieszczających nam zbawienie. O jak były „pełne wdzięku nogi” wszystkich tych, którzy głosili Ewangelię o zbawieniu przez wieki na ziemi, na której żyjemy. Piękne stopy także bł. Jana Pawła II, bł. Michała Sopoćki, bł. Marianny Biernackiej, bł. s. Kanizji Eugenii Mackiewicz oraz bł. s. Sergii Julii Rapiej, sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, bpa Edwarda Samsela, biskupów i kapłanów warmińskich, sejneńskich i łomżyńskich. O jak są piękne i „pełne wdzięku nogi” zwiastunów dobrej nowiny, pierwszego biskupa ełckiego Wojciecha Ziemby, biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich naszej diecezji ełckiej. Wyrażam wdzięczność wszystkim za wkład w tworzenie Kościoła diecezjalnego, jako „domu i szkoły komunii”, za każdą modlitwę, dar cierpienia, trud ewangelizacji i duszpasterstwa. Juprocesja z darami bileusz to czas, w którym spoglądamy w przeszłość a jednocześnie otwiera się perspektywa tego co nowe – pasterz 20 letniej diecezji wymienił zadania jakie stoją przed lokalną wspólnotą: Chcielibyśmy, aby współpraca pomiędzy osobami duchownymi i świeckimi rozwijała się jak najlepiej. Zachęcam wiernych do zrzeszania się w różnych, wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych.. Naszym zadaniem jest ten dom tworzyć oraz czuć się za niego odpowiedzialnym, szczególnie dzisiaj, kiedy Kościół jest atakowany ze wszystkich stron, kiedy małżeństwo i rodzina są atakowane, kiedy próbuje się zmienić definicję rodziny, kiedy nie szanuje się życia i uderza w nas sekularyzacja, liberalizacja, kiedy chce się pozbawić katolików telewizji katolickiej.

Było też coś z pielgrzymki Po Eucharystii zostały wyróżnione osoby, które zasłużyły się ofiarną pracą na rzecz ewangelizacji w diecezji ełckiej. Uroczystości zwieńczył koncert zespołu ewangelizacyjnego z Wrocławia: 40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach.

pz

śdm

 

Dictionary

Szlak Papieski

Na ten temat

Wydarzenia

Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów 19 października 2016, 10.59
Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy 04 października 2016, 11.42
XVI Dzień Papieski XVI Dzień Papieski 04 października 2016, 08.26
Rocznica koronacji w Studzienicznej Rocznica koronacji w Studzienicznej 15 września 2016, 15.23

Losowe z galerii

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie