Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Wydarzenia > Sympozjum naukowe z okazji 20-lecia diecezji ełckiej

Sympozjum naukowe z okazji 20-lecia diecezji ełckiej

Wydarzenia

Sympozjum w Ełckim Centrum Kultury

W ramach podziękowania Bogu za dwadzieścia lat istnienia diecezji ełckiej, 18 kwietnia w Ełku odbyło się sympozjum naukowe.

Otwierając sympozjum bp Jerzy Mazur powiedział: Jezus skierował do Piotra słowa: „Duc in altum!" (Wypłyń na głębię!). Jezus tymi słowami w roku jubileuszowym diecezji wzywa nas, byśmy wypływali na głębię i z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość oraz ufnie otwierali się na przyszłość. Kiedy podsumowujemy przeszłość i zastanawiamy się nad wyzwaniami, stojącymi przed nami, winniśmy zwrócić się pokornie do Pana: „Panie, co chcesz, abyśmy czynili?" Jeśli potrafimy z taką pokorą zwracać się do Pana, to znajdujemy się na właściwej drodze, drodze rozpoznawania woli Bożej i pełnienia jej w codziennej naszej posłudze i życiu.

Dwa wiodące referaty, to: ks. dr. hab., prof. UKSW Edmunda Robka SAC – Rola laikatu w czynieniu Kościoła domem i szkołą komunii oraz ks. dr. hab., prof. KUL Wiesława Przygody – Współczesne areopagi nowej ewangelizacji – opieka duszpasterska nad ruchem turystycznym. Pozostałe referaty koncentrowały się wokół szeroko pojętego dorobku diecezji ełckiej na przestrzeni minionych dwudziestu lat jej istnienia.

Ks. prof. Edmund Robek przedstawił rozmaite formy uaktywniania osób świeckich w Kościele. Stwierdził, że apostolstwo świeckich nie jest jakimś dodatkiem do chrześcijańskiego powołania. Przeciwnie, ze swej natury jest powołaniem do apostolstwa. Misja apostolstwa świeckich polega na tym, aby głosić Chrystusa świadectwem życia i słowem. Nie jest to tylko działanie planowane i zorganizowane. Świeccy między innymi powołani są do angażowania się w życie polityczne, po to przede wszystkim, aby promować sprawiedliwość i krzewić dobro wspólne. Powinni dawać przykład uczciwej polityki, która nie szuka osobistych korzyści, ani nie służy interesom grup i partii przy pomocy niegodziwych środków.Ks. prof. Wiesław Przygoda

Ks. prof. Wiesław Przygoda mówiąc o nowej ewangelizacji i duszpasterstwie turystycznym, podkreślił, iż ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał się i poddaje ewangelizacji; to jest gotów dać się odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Ewangelizacja jest duchowym zadaniem autentycznych chrześcijan. Ośrodkami ewangelizacji w regionach turystycznych – a diecezja ełcka ma nacechowanie turystyczne – są głównie miejscowe parafie i sanktuaria. W duszpasterstwie turystów należy przyjąć metodę drogi, czyli aktywnego wyjścia im naprzeciw, między innymi przez nawiązywanie kontaktów z ośrodkami wczasowymi oraz wędrującymi grupami i sprawowanie posług poza parafialnymi centrami. Turyści to często osoby o słabej wierze i odmiennych światopoglądach, dlatego konieczne jest otwarcie duszpasterzy na ekumenizm i szeroko pojęty dialog ewangelizacyjny. 

Do ważniejszych wydarzeń ostatniego dwudziestolecia – na co zwracał już uwagę biskup ełcki w liście pasterskim z okazji 20-lecia diecezji – zaliczamy wizytę Jana Pawła II w Ełku i na Wigrach (1999); peregrynacje figury Matki Bożej Fatimskiej (1996), relikwii św. Wojciecha (1997) i obrazu Jezusa Miłosiernego (2005); Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na Wigrach (1995) zakończone aktem koronacji Obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej; I Synod Diecezji Ełckiej i obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000; rozpoczęcie działalności Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa (2002); utworzenie Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; powstanie Centrum Oświatowo-Dydaktycznego (2005); sprowadzenie do diecezji sióstr karmelitanek (2006); otwarcie dwóch szlaków papieskich: „Tajemnic Światła" i „Tajemnic Zawierzenia" (2008); obchody w wymiarze międzynarodowym milenium śmierci św. Brunona w Giżycku; utworzenie Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji; zainicjowanie przez młodzież suwalską Krucjaty Odważnych Serc; rozpoczęcie budowy kaplicy i biblioteki seminaryjnej w Ełku, a przy katedrze ełckiej kaplicy bł. Jana Pawła II.

Sympozjum poprzedziła Msza św. w katedrze pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura. Odbyło się ono w Ełckim Centrum Kultury. Zostało zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Materiały z sympozjum zostały już opublikowane w formie książkowej. 

Msza święta na rozpoczęcie SympozjumPrezentacja pozycji Ks. Jerzy Sikora

śdm

 

Dictionary

Szlak Papieski

Na ten temat

Wydarzenia

Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów 19 października 2016, 10.59
Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy 04 października 2016, 11.42
XVI Dzień Papieski XVI Dzień Papieski 04 października 2016, 08.26
Rocznica koronacji w Studzienicznej Rocznica koronacji w Studzienicznej 15 września 2016, 15.23

Losowe z galerii

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie