Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Wydarzenia > Pożegnanie duchowego ojca diecezji

Pożegnanie duchowego ojca diecezji

Wydarzenia

Homilie wyglosil Abp Wojciech Ziemba/ fot. Monika Roginska Ponad 80 kapłanów pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura koncelebrowało w katedrze ełckiej uroczystą liturgię, podczas której pożegnany został ks. Infułat dr Włodzimierz Wielgat.

Ponad 80 kapłanów pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura koncelebrowało w katedrze ełckiej uroczystą liturgię/ fot. Monika RogińskaHomilię wygłosił Abp Wojciech Ziemba, pierwszy Biskup Ełcki, obecnie metropolita warmiński. Eucharystię koncelebrował również bp Romuald Kamiński – Biskup Pomocniczy diecezji ełckiej. Tuż przed rozpoczęciem kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Antoni Skowroński do licznie zgromadzonych uczestników modlitwy powiedział słowa, które scharakteryzowały ostatnie lata życia Zmarłego: z wymagającego wykładowcy i rektora seminarium ks. Włodzimierz stawał się dobrotliwym i pogodnym starszym kapłanem.(..) Dzisiaj my kapłani wspominamy sytuacje i relacje, które nas łączyły z infułatem. Dla wielu z nas był wychowawcą, profesorem, rektorem. Był ojcem duchownym, współpracownikiem biskupów najpierw w Łomży, a później tu w Ełku – gdzie od początku zaangażował się w budowę nowych struktur diecezjalnych. (...) Pamiętam jak będąc na drugim roku w seminarium poszedłem do niego jako rektora, aby się zwolnić na wyjazd do domu, bo potrzebne były pieniądze na sutannę, którą alumni na drugim roku przed obłóczynami szyją. To była taka ofocjalna argumentacja. Nieoficjalnie to wiadomo – kleryk chce wykorzystać każdą okazję, żeby urwać się z Seminarium. Ile trzeba? – usłyszałem. Pojechałem już! – pomyślałem w duchu. Jednak po szczerej rozmowie pozwolił mi ksiądz pojechać do domu.

Troska o potrzebujących i głęboka duchowość kapłana diecezjalnego to słowa, które jak referen padały dziś z ust wielu osób żegnających sędziwego prezbitera.

               Podobne słowa usłyszeć można było podczas homilii arcybiskupa, który współpracował z nim wiele lat organizując struktury nowej diecezji: zdobywał coraz większe zaufanie tak świeckich jak i kapłanów. Można powiedzieć, że w budowaniu Kościoła Ełckiego świętej pamięci ks. Włodzimierz Wielgat zrobił bardzo dużo – aby tworzone struktury diecezjalne miały mocny fundament, którym jest duchowość. Żeby nie były to struktury zewnętrzne – decyzje, dekrety –ale żeby tam było coś więcej.Abp Wojciech Ziemba, pierwszy Biskup Ełcki, obecnie metropolita warmiński/ fot. Monika Rogińska

W refleksji o zmarłym abp Ziemba zauważył, że ks. Włodzimierz pełnił różne funkcje administracyjne w diecezji – był rektorem seminarium, wikariuszem generalnym..., ale zawsze wybijał się na plan pierwszy szczególny charyzmat jego duchowości kapłańskiej. Duchowość, która z roku na rok była coraz bardziej wyrazista nie była tylko zewnętrzną manifestacją pobożności, ale była ona dostrzegalna – zauważył kaznodzieja.

               Nie zabrakło też wspomnień hierarchy dotyczących trudnych początków diecezji: Natychmiast po utworzeniu diecezji ełckiej dnia 25 marca 1992 roku ks. Infułat Włodzimierz Wielgat zgłosił chęc przeniesienia się z diecezji łomżyńskiej do nowej diecezji ełckiej. Miał on ku temu prawny powód: pochodził z parafii Bargłów Kościelny, która znalazła się w granicach nowej diecezji. Zasadnicza jedank przyczyna – jak przypuszczam – podjęcia takiej decyzji była jednak głębsza. Świętej pamięci ks. Włodzimierz natychmiast zauważył, że jego pomoc w budowaniu struktur nowej diecezji może być potrzebna i rzeczywiście tak było. Decyzja ks. Włodzimierza świadczy o jego wielkoduszności, która pozwoliła mu W procesji do katedry/fot. Monika Rogińskazrezygnować z ustabilizowanego życia w swojej diecezji i zdecydować się na oddanie się do dyspozycji tam, gdzie był bardziej potrzebny.

Biskup tworzącej się wówczas diecezji skorzystał z okazji, by wyrazić wdzięczność zmarłym budowniczym wspólnoty diecezjalnej: pierwsza to Siostra Agnia – benedyktynka – notariusz kancelarii kurii biskupiej, ks. Prof. Edmund Przekop – oficjał sądu biskupiego, biskup Edawrd Samsel – biskup pomocniczy, a następnie biskup ełcki, ks. Prał. Marian Szczęsny – redaktor Martyrii, twórca Kolegium Teologicznego, Radia Diecezjalnego, wykładowca w Seminarium Duchownym, ks. Józef Dolina – Zmartwychwstaniec, oficjał Sądu Biskupiego, ks. Roman Forycki – pallotyn, rektor i wykładowca w Semnarium Duchownym, ks. Henryk Cimochowski – pracownik wydziału ekonomicznego Kurii Biskupiej, i ósmy z kolei – ks. Infułat Włodzimierz Wielgat. Każdy z nich z ogromnym entuzjazmem i poświęceniem wnosił swój wkład w budowanie wspólnoty diecezji ełckiej.

             Bp Mazur powiedział: Wyrażamy Bogu jedynemu wdzięczność za dar wspaniałego człowieka, kapłana/ fot. Monika Rogińska  Na zakończenie zgromadzenia liturgicznego bp Mazur powiedział: Wyrażamy Bogu jedynemu wdzięczność za dar wspaniałego człowieka, kapłana. Był to szlachetny człowiek, gorliwy sługa Chrystusa i szafarz tajemnic Bożych. W czasie naszego spotkania pierwszego grudnia powiedział: ja już patrzę w górę i jestem gotowy na śmierć, na spotkanie z Bogiem. Wypowiedział przesłanie do kapłanów: proszę Boga, aby wszyscy kapłani rozmawiali z Bogiem, aby byli święci. Kiedy kapłan nie jest święty, to jego praca idzie na marne. Pragnę, by kapłani żyli w zgodzie i jedności.

Ks. Infułat spoczął w grobowcu kapłańskim na Cmentarzu Komunalnym w Ełku. Obrzędom złożenia ciała do grobu przewodniczył bp. Romuald Kamiński.

pz

Obrzędom złożenia ciała do grobu przewodniczył bp. Romuald Kamiński/ fot. Monika Rogińska

śdm

 

Dictionary

Szlak Papieski

Na ten temat

Wydarzenia

Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów 19 października 2016, 10.59
Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy 04 października 2016, 11.42
XVI Dzień Papieski XVI Dzień Papieski 04 października 2016, 08.26
Rocznica koronacji w Studzienicznej Rocznica koronacji w Studzienicznej 15 września 2016, 15.23

Losowe z galerii

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie