Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Wydarzenia > Kościół naszym domem - Hasło roku duszpasterskiego i spotkań księży

Kościół naszym domem - Hasło roku duszpasterskiego i spotkań księży

Wydarzenia

Piękna światynia na Wigrach/ fot. Marcin AksjonówW minionym tygodniu w różnych miastach naszej diecezji księża wraz z ks. Biskupem Jerzym Mazurem spotykali się na wspólnej modlitwie i refleksji nad realizacją hasła roku duszpasterskiego w Polsce : Kościół naszym domem. Hasło te będzie tematem refleksji i przedmiotem pracy w roku 2011/2012.

 Podczas konferencji rejonowych dla kapłanów naszej diecezji w ostatnich dniach października ks. Jacek  Uchan, który jest dyrektorem Wydziału Duszpaterstwa Ogólnego naszej Kurii przedstawił program i założenia pracy duszpasterskiej w roku 2011/2012. Mówił m.in: I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok duszpasterski pod hasłem „Kościół naszym domem", który jest realizacją trzyletniego programu duszpasterskiego: „Kościół domem i szkołą komunii". Nowy rok duszpasterski ma przyczynić się do większego zaangażowania Świeckich w życie Kościoła, wspólnoty parafialnej oraz kształtować większą odpowiedzialność za Kościół.

Wśród celów tak zaproponowanego tematu autorzy propgramu wymieniają następujące: Okładka programu dzuspasterskiego na rok 2011/2012

- pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła,

- ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego,

- umocnienie ducha ekumenizmu,

- pomoc w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele,

- pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół,

- odnawianie i budowanie struktur komunijnych.

Hasło Kościół naszym domem zawiera w sobie zaproszenie do patrzenia na Kościół w taki sposób, w jaki rodzina patrzy na swój dom. Podczas wspólnej dyskusji zauważono, że indywidualizm jest rzeczywiście ubóstwem, które prowadzi do izolacji, zerwania podstawowych więzi, ucieczki od świata i od Kościoła. Prelegent zauważył, że problem ten dotyka społeczeństwo ale też coraz bardziej kapłanów, którzy często tworzą ekskluzywną, hermetyczną grupę, do której nikt z zewnątrz nie ma dostępu.

Podsumowując spotkanie Biskup Jerzy Mazur zwrócił uwagę na potrzebę ożywienia w parafiach więzi pomiędzy kapłanami a wiernymi. Prosił też księży o to, by zadbać o dobre funkcjonowanie rad duszpasterskich, by nie były one fikcyjnym tworem ale rzeczywistym ciałem doradczym duszpasterzy.

śdm

 

Dictionary

Szlak Papieski

Na ten temat

Wydarzenia

Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów 19 października 2016, 10.59
Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy 04 października 2016, 11.42
XVI Dzień Papieski XVI Dzień Papieski 04 października 2016, 08.26
Rocznica koronacji w Studzienicznej Rocznica koronacji w Studzienicznej 15 września 2016, 15.23

Losowe z galerii

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie