Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Parafie > Parafie > Rygałówka - Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
Parafie Diecezji Ełckiej

Rygałówka - Parafia pw. Przemienienia Pańskiego


Rygałówka 7
16-315 Rygałówka
Telefon: (87) 642 11 60

Rys historyczny: Przed 1506 rokiem Hrynko Chodkiewicz Wołłowicz z Bali, horodniczy grodzieński, otrzymał ziemie po obu stronach rzeki Niedźwiedzicy i założył tam dwór Lipsk, później zwany Lipskiem Murowanym. Obok niego założono wsie min. Rygałówkę. Nazwa wsi Rygałówka najprawdopodobniej została przerobiona z litewskiej nazwy w znaczeniu łąka o zygzakowatym, wygiętym kształcie nad którą jest położona. Wraz z akcją kolonizacyjną od XVI wieku rozwijała się sieć parafialna. Po wybudowaniu nowego kościoła tytuł parafii został w 1818 roku przemianowany na Przemienienie Pańskie. Wiemy również, że pod koniec XVIII wieku parafia nosiła wezwanie św. Mikołaja i posiadała kaplicę filialną w Ponarlicy, erygowaną przez chorążych Buchowieckich. Formalne uśmiercenie obrządku grekokatolickiego nastąpiło 18 lutego 1875 roku ukazem cara Aleksandra II. Wielu wiernych z parafii Rygałówka za przykładem swojego pasterza ks. Michała Gajdymowskiego, aby nie narazić się na represje przyjęło prawosławie, wielu jednak trwało w wierze ojców, co łączyło się z licznymi trudnościami, przede wszystkim z możliwością zaspokajania potrzeb religijnych. Od tego momentu parafia staje się prawosławną. Obecny kościół w 1901 r. rozpoczęto budować jako prawosławną cerkiew murowaną, ponieważ poprzednia cerkiew drewniana jeszcze unicka była tak zniszczona, że nie było można odprawiać Mszy Świętej w zimie. Wmurowanie kamienia węgielnego w fundament odbyło się 22 maja 1901 roku. Budowa cerkwi w Rygałówce została ukończona w bardzo krótkim czasie, tzn. w październiku 1902 r. i konsekrowana przez archimandryta Ewlogejma. Świątynia wzniesiona na planie krzyża greckiego, z wieżą na planie ośmiokąta, od południa wpisaną w plan korpusu, przykryto ją kilkoma kopułami. Punktem zwrotnym w życiu wiernych zamieszkujących parafię był rok 1905. Po klęsce Rosji w wojnie japońskiej doszło do ogłoszenia 30 kwietnia 1905 roku edyktu tolerancyjnego i amnestii za przewinienia religijne. Ukaz nie przywracał unii, jednak pozwalał opowiedzieć się za dobrowolnym wyznaniem (katolickim lub prawosławnym). Liczba wiernych prawosławnej cerkwi w parafii Rygałówce zmniejszała się do tego stopnia, że tuż po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku wyjechał pop prawosławny, pozostawiając cerkiew z malutką garstką swoich wiernych. Dnia 27 maja 1919 r. Bp Antoni Karaś na prośbę wiernych utworzył w Rygałówce parafię rzymskokatolicką, gdyż niemal wszyscy wierni przeszli na ten obrządek. W roku 1927 kościół został przebudowany i zmieniono częściowo jego styl. Przebudowano frontową wieżę z ośmiokątnej na czworokątną. Usunięto kopuły i stary dach, a wybudowano nowy i pokryto blachą. Dokonano reperacji uszkodzonych ścian. W latach 1994–1998 staraniem proboszcza Henryka Polkowskiego przeprowadzono generalny remont całej świątyni. Obecnie prowadzone są ponowne prace remontowe. W początkach erygowania parafii rzymskokatolicka w Rygałówce w 1919 roku liczyła 1524 wiernych i składała się w ogromnej większości z byłych unitów. Obecnie należy do niej 13 wsi i stan liczbowy wiernych jest podobny

Wyposażenie: Ołtarz główny noszący imię Przemienia Pańskiego znajduje się w centralnej części świątyni. Wykonany w 1939 roku z drzewa dębowego, gruszowego i lipowego przez rzeźbiarza Bałdoka z Grodna. W centralnym miejscu ołtarza znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem a po spodem widnieje napis „Maryjo Królowo Polski módl się za nami" zasłaniany obrazem przedstawiającym Przemienienie Pańskie. Po bokach dwie figury: św. Wojciecha i św. Stanisława.

Msze święte: dni powszednie: 8.00, niedziele: 8.00, 10.00, 12.00 (kaplica w Upałtach Małych)

Grupy parafialne: Żywy Różaniec, KSM, Parafialny Zespół Caritas, Ministranci i Lektorzy, III Zakon Św. Franciszka

Odpust: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia; św. Józefa - 1 maja

Plebania: Budynek murowany, z mieszkaniem dla proboszcza i kancelarią

Księgi parafialne: od 1945 r.

Z parafii pochodzą: Ks. Grzegorz Burakiewicz, (diecezja warszawsko-praska), ks. Tadeusz Białous (diecezja ełcka), S. Teresa Uściłowicz ( Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek)

Do parafii należą miejscowości: Bartniki, Bohatery Nowe, Bohatery Stare, Chorużowce, Dolinczany, Jaczniki, Kopczany, Lichosielce, Lipszczany, Ponarlica, Rakowicze, Rygałówka, Siółko.

Kaplica filialna: Kaplica filialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bohaterach Starych.


8:00
10:00
  
RSS Feeds

śdm

 

Dictionary

Szlak Papieski

Parafie w pobliżu

Znajdź parafie w pobliżu*Przybliżona odległość liczona w linii prostej

Wydarzenia

Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów Jesienne konferencje rejonowe dla kapłanów 19 października 2016, 10.59
Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy 04 października 2016, 11.42
XVI Dzień Papieski XVI Dzień Papieski 04 października 2016, 08.26
Rocznica koronacji w Studzienicznej Rocznica koronacji w Studzienicznej 15 września 2016, 15.23

Losowe z galerii

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie