Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Kuria > Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny - informacje

Wydział Katechetyczny

Logo Wydziału Katechetycznego Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej tworzą osoby, które wspomagają Biskupa Ełckiego w organizacji, nadzorowaniu i nadawaniu kierunków rozwoju katechezy na terenie Diecezji Ełckiej. Do zadań Wydziału należy: wydawanie misji nauczania katechezy w szkołach, monitorowanie nauczania religii katolickiej w szkołach pod względem zgodności z oficjalnym nauczaniem Kościoła, organizowanie formacji katechetów, propagowanie inicjatyw związanych z katechezą dorosłych, organizowanie szkoleń oraz sympozjów pogłębiających przygotowanie profesjonalne katechetów, współpraca z kuratoriami i agendami państwowymi, które są odpowiedzialne za edukację, współpraca z dyrekcjami szkół na terenie Diecezji.

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Ks. dr Wojciech KOTARSKI

WYDZIAŁ  KATECHETYCZNY

19-300 Ełk, Pl. Katedralny 1

tel. 87/ 621 68 06

e - mail: wk@diecezja.elk.pl

Strona Wydziału: http://www.wkelk.c0.pl/

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie