Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Drukuj

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego to jest ten sektor pracy w kurii diecezjalnej, w którym opracowuje się i przygotowuje działania duszpasterskie na szczeblu diecezjalnym. Dyrektor tego Wydziału koordynuje prace związane z realizacją programu duszpasterskiego wypracowanego w diecezji, lub też w Episkopacie. Współpracuje z duszpasterzami dostarczając im niezbędnych materiałów do pracy formacyjnej i duszpasterskiej.  W ścisłej współpracy z innymi pracownikami kurii podejmuje kontakty z instytucjami państwowymi jak i organizacjami o charakterze prywatnym, by skutecznie koordynować zadania duszpasterskie.

DYREKTOR

Ks. dr Jacek Uchan

Adres

Pl. Katedralny 1

19 - 300 Ełk

tel. 87/621- 68-14

e-mail: wdo@diecezja.elk.pl

www.wdo.elk.pl