Ełcka Kuria Diecezjalna

Drukuj

Kuria diecezjalna składa się z tych intytucji i osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej. Kodeks Prawa Kanonicznego,  Kan. 469.

Adres

Pl. Katedralny 1

19 - 300 Ełk

Tel. 87-621-68-02, fax 87-621-68-03

e-mail: kuria@diecezja.elk.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 13.00

wtorek, czwartek: 9.00 - 13.00 i 14.00 - 16.00