Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Najważniejsze informacje

Informacje dotyczące Caritas Ełk i ks. Dariusza Kruczyńskiego

  Szanowni Księża W związku z rozpowszechnianiem w Internecie publikacji, zawierających nieprawdzi...

Maturzyści z diecezji ełckiej u Pani Jasnogórskiej

Około tysiąca maturzystów z diecezji ełckiej pielgrzymowało na Jasną Górę. Nocne czuwanie modlitewne...

Dzień Dziecka Utraconego w Ełku

  Śmierć dziecka - bez względu na przyczynę czy jego wiek - jest wydarzeniem, które zostawia na osi...

Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych

W drugą sobotę października odbyło się XVII Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych. Mszy św. w pa...

Ełccy alumni rozpoczęli rok akademicki

  Już po raz dwudziesty piąty w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku uroczyście rozpoczęto 6 paździe...

Grupa formacyjna dla kobiet Benedictus....ZAPRASZAMY

  Święty Benedykt - założyciel wielkiej rodziny zakonnej, napisał Regułę, która pomimo upływu wiekó...

14/10/2016 - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Ełckiej

Wszystkich maturzystów z terenu naszej diecezji serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do Pani Jasnogó...

Start

Święto patrona Polski i diecezji ełckiej

Temat: Bp Romuald Kamiński

Nieszporami ku czci św. Wojciecha w parafii NSPJ w Ełku rozpoczęły się obchody święta diecezji oraz parafii katedralnej. Św. Wojciech jest patronem diecezji ełckiej. Wierni, w procesji z relikwiami patrona, przeszli ulicami miasta do katedry.

Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Witając licznie przybyłych diecezjan wraz z przedstawicielami władz miasta oraz powiatu, bp Mazur podkreślił, że misję św. Wojciecha kontynuował św. Brunon z Kwerfurtu, oraz bł. Jan Paweł II. „Owocem misji św. Wojciecha i innych, których Bóg powołał, aby głosili Ewangelię są nasi święci. Owocem wiary Polaków jest także Jan Paweł II.”- mówił biskup.


W homilii bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy przywołał słowa Jana Pawła II, które papież wypowiedział w Gnieźnie: „Pragnę, ażeby moje pielgrzymowanie po ziemi polskiej we wspólnocie z wami wszystkimi stało się żywą katechezą - dopełnieniem tej katechezy, którą zapisały w dziejach całe pokolenia naszych przodków i praojców. Niech to będzie katecheza całych dziejów Kościoła i Polski, a równocześnie katecheza naszych czasów.” – Szlachetne zadanie i przepiękna przyszłość przed nami została postawiona. – zauważył bp Kamiński.

Biskup w homilii przypomniał, że św. Wojciech żądał od siebie i od innych wiele, bo pełnego chrześcijaństwa. – „Człowiek, który z miłości odda się całkowicie na służbę Bogu i bliźniemu w zaplanowanym przez Boga dla niego życiowym powołaniu, jest najszczęśliwszym ze szczęśliwych. Pragniemy urzeczywistnienia tego w naszym życiu. Wzór takiego życia dostrzegamy wyraźnie w św. Wojciechu, a także i w jego przyjacielu św. Brunonie oraz bł. Janie Pawle II.”- zauważył bp Kamiński.

Biskup Mazur na zakończenie podzielił się radością ze swojej obecności na placu św. Piotra w Rzymie podczas beatyfikacji Jana Pawła II. – „Jakże to było piękne, gdy ludzie innych narodowości podchodzili do nas i nam Polakom dziękowali za dar Jana Pawła II. Byliśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Wczoraj celebrowaliśmy świętość Jana Pawła II.” – mówił biskup. Zachęcał do dziękczynienia i wzorowania się na Patronach dnia dzisiejszego św. Wojciechu, św. Brunonie oraz ostatnio wyniesionym na ołtarze bł. Janie Pawle II. Biskup podkreślił, że bł. Jan Paweł II, swoim życiem ukazał, że w dzisiejszym świecie można być świętym. Zastanawiajmy się wspólnie, czego bł. Jan Paweł II chce od nas, abyśmy czynili, bo on ma dla nas wielkie przesłanie. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby to przesłani odczytać, nim żyć i je głosić.

Monika Rogińska

Komunikaty kurii: Zaproszenie na Uroczystości ku czci św. Wojciecha

Temat: Bp Romuald Kamiński

Przewielebni Duszpasterze, Osoby życia konsekrowanego, Seminarzyści, Drodzy Parafianie,

Zbliżają się nasze uroczystości ku czci Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Patrona Diecezji. Pragniemy uczynić je świętem diecezjalnym, stąd też prosimy Przewielebnych Księży Proboszczów trzech dekanatów ełckich o pełne włączenie się w zorganizowanie parafian i przybycie do Ełku.

Nasze uroczystości, w dniu 2 maja (poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego) 2011 roku, rozpoczniemy o godz. 17.00 nabożeństwem Nieszporów ku czci Św. Wojciecha w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku a potem przejdziemy w procesji ulicami miasta do Katedry Św. Wojciecha, gdzie o godz. 18.00, pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza, będzie sprawowana uroczysta Msza święta. Prosimy, aby z parafii (jeśli to będzie możliwe) przybyła delegacja z chorągwiami i sztandarami kościelnymi, a także przedstawiciele różnych grup modlitewnych i zespołów parafialnych.

Tradycyjnie już w tym dniu, będziemy modlić się w intencjach Ojczyzny i Diecezji.


Oczekujemy na liczny udział w tych uroczystościach, wiernych z parafii Przewielebnego Księdza Proboszcza.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

+ Romuald Kamiński
Biskup Pomocniczy Ełcki

Ełk, dnia 23 kwietnia 2011 r.

Msza Krzyżma w Ełku

Temat: Bp Jerzy Mazur

„Stawajmy się kapłanami na wzór świętych i błogosławionych, bo święci spowodowali prawdziwe rewolucje dobra, prawdy, miłości. Oni zostali dotknięci przez Chrystusa i dzięki temu wnieśli w świat nowe impulsy” – powiedział w homilii bp Jerzy Mazur przewodnicząc Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek w ełckiej katedrze, do której przybyło 263 kapłanów, siostry zakonne, nadzwyczajni szafarze Eucharystii, ministranci i lektorzy.

Pasterz podkreślił, że tegoroczne wielkoczwartkowe spotkanie w Wieczerniku ma jeszcze dodatkowe znaczenie, bowiem kierujemy nasze umysły i serca ku osobie Sługi Bożego Jana Pawła II, przygotowując się do dnia Jego beatyfikacji: „On całym swoim życiem świadczył o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym i do tego świadectwa nawoływał nas wszystkich. Jest najwspanialszym przykładem, jak powinien postępować uczeń Chrystusa”.


Biskup zachęcał kapłanów do naśladowania Jana Pawła II w kontemplacji oblicza Jezusa i w umiłowaniu Eucharystii. Do rozkochania się na nowo w czytaniu Słowa Bożego, rozpaleniu na nowo charyzmatu więzi ze słowem Bożym i pomocy innym w umiłowaniu Bożego Słowa. Taka postawa jest ważna zwłaszcza dzisiaj, w dobie sekularyzacji, gdy świat żyje jakby Boga nie było, gdy zatraca się poczucie grzechu i chrześcijańskich wartości.  Dlatego dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwej odnowy.

Biskup zachęcał kapłanów do sprawowania pięknej liturgii w parafiach. Słowami Papieża Benedykta XVI przypomniał, że „liturgia nie jest żadnym show, nie jest teatrem ani spektaklem, lecz ma swoje źródło w Kimś Innym”. Dbajmy o to, „aby Słowo Boże i rzeczywistość sakramentów znajdowały się w centrum, żeby Bóg nie został przez nas przegadany, a liturgia nie stała się autoprezentacją”.

W słowie skierowanym do ministrantów i lektorów biskup zachęcił, aby weszli do Wieczernika, popatrzyli na Apostołów jako przyjaciół Jezusa i sami stali się apostołami i świadkami Chrystusa. Aby słuchali Jego głosu. On ma każdemu wiele do powiedzenia.

W dniu kapłańskim bp. Jerzemu Mazurowi (również solenizantowi) i bp. Romualdowi Kamińskiemu życzenia i kwiaty złożyli przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych, władz samorządowych i wspólnot kościelnych. Po Mszy św. odbyło się spotkanie modlitewne ministrantów i lektorów, a następnie zostali oni zaproszeni do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie alumni przygotowali dla nich okolicznościowy program.

Ks. Jerzy Sikora

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie