Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

nowenna 1 sobot po peregrynacji2

Najważniejsze informacje

Koncert Organowy w Rożyńsku Wielkim

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w niedzielę 24 maja 2015 r., Mszą św. w Rożyńsku Wielkim rozp...

Uroczystości Odpustowe w Studzienicznej

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (23 maja – sobota),w Sanktuarium Matki Bożej w Studzi...

Kościół ełcki ma siedmiu neoprezbiterów

Kapłan jest mostem pozwalającym ludziom przeprawić się do wieczności – powiedział bp Jerzy Mazur 16 ...

Święty Jan Paweł II – papież rodziny

Majowe spotkanie ku czci św. Jana Pawła II ełczanie przeżywali w Ełckim Centrum Kultury przy ognisku...

Diecezjalny etap Konkursu Biblijnego zakończony

Podczas trwającego Tygodnia Biblijnego, 21 kwietnia w Bursie szkolnej przy Zespole Szkół nr 5.Ełku z...

MAJOWE WĘDROWANIE SZLAKIEM PAPIESKIM

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w pieszą pielgrzymkę Szlakiem Papieskim Tajemnice Światła,&nb...

Start

Apel do obecnych i przyszłych pokoleń

Temat: Milenium śmierci św. Brunona

W czerwcu miną dwa lata, gdy  z okazji obchodów milenijnych ku czci świętego Brunona z Kwerfurtu 20 czerwca 2009 roku w Giżycku biskup ełcki Jerzy Mazur na spotkaniu ewangelizacyjnym młodych powiedział: Chcemy uczyć się od świętego Brunona odwagi w głoszeniu Chrystusa. Trwajmy na dziękczynieniu i na posłaniu. Natomiast w czasie głównych uroczystości 21 czerwca 2009 roku w homilii legat papieski kard. Józef Glemp mówił: Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów (Ps 96,1) – te słowa popłynęły (...) do nieba z Giżycka odbijane od fal jeziora Niegocin.

Mając na uwadze te polecenia: aby trwać w dziękczynieniu i aby ten głos stale się rozchodził, na zakończenie obchodów  Millennium ku czci św. Brunona z Kwerfurtu 24 października 2009 roku został przekazany Apel do obecnych i przyszłych pokoleń. Dla przypomnienia treść tego Apelu jest następująca:

24 października 2009 roku, po uroczystej Mszy świętej w miejscowym sanktuarium i po przejściu w uroczystej procesji przez miasto oraz odprawieniu Drogi Krzyżowej, po poświęceniu Wzgórza i całej inwestycji milenijnej, zgromadzeni na Wzgórzu świętego Brunona w Giżycku, w dniu zakończenia obchodów Millennium ku czci Świętego, stajemy w cieniu Chrystusowego krzyża i słowami hymnu wołamy: Naszej Ojczyzny wierny przyjacielu – Święty Brunonie, pasterzu i mnichu! Twoje wspomnienie niechaj nas umacnia – w drodze ku Bogu.

Święty Brunonie! Przybyłeś tu z dalekiego Kwerfurtu tysiąc lat temu z krzyżem i Ewangelią Chrystusową i jako dobre ziarno pszeniczne obumarłeś, aby twoja męczeńska krew przez całe wieki użyźniała tę ziemię prawdą Bożej Ewangelii.

W tej tak podniosłej chwili – a więc w obecności wszystkich zgromadzonych, wobec naszych Księży Biskupów, wobec władz samorządowych, wobec zgromadzonych mieszkańców naszego miasta, wobec dostojnych gości – Bogu Trójjedynemu przez pośrednictwo św. Brunona dziękujemy za naszych poprzedników, którzy przed nami tu w Giżycku żyli, pracowali i modlili się. Dziękujemy tym wszystkim, którzy na początku XX wieku  wybudowali kaplicę, a później  kościół i w bogatym katalogu świętych na  patrona Domu Bożego wybrali Ciebie – świętego Brunona z Kwerfurtu. To Ty, kontynuując misję św. Wojciecha, jako pierwszy przybyłeś tu do nas, ucząc Bożych przykazań i zwiastując Chrystusową Ewangelię.

Dziękujemy braciom ewangelikom, którzy 99 lat temu w tym miejscu postawili ten krzyż i w dniu 30 października 1909 roku, licznie gromadząc się tu, dokonali aktu jego poświęcenia – symbolu naszej wiary, obchodząc dziewięćsetną rocznicę śmierci świętego Brunona.

Dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za Mszę Świętą Jubileuszową, która z racji tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Brunona tu w tym miejscu została odprawiona 21 czerwca 2009 roku pod przewodnictwem Legata Papieskiego Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski przy współudziale Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVD i Biskupa Pomocniczego Romualda Kamińskiego oraz Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym Episkopatu Metropolitą Józefem Michalikiem. We Mszy świętej wzięli liczny udział goście z kraju i zza granicy, a także wierni Diecezji Ełckiej.

Wyrażamy wdzięczność władzom Giżycka za ogłoszenie świętego Brunona patronem miasta, za podjęte inwestycje z racji Millennium, zwłaszcza za modernizację ulicy  i Wzgórza świętego Brunona.

Dziękujemy Giżyckiemu Centrum Kultury za wielki wkład w organizację obchodów Millennium.

Dziękujemy wiernym parafii giżyckich za ufundowanie z racji Millennium stacji Drogi Krzyżowej, za udział w dziewięcioletniej nowennie przygotowań do obchodów, za modlitwy w tym miejscu. Dziękujemy także świętej pamięci księdzu biskupowi Edwardowi Samselowi, który rozpoczął przygotowania do obchodów Wielkiego Jubileuszu.

Wzywamy obecne pokolenie tu żyjące, aby kontynuowało i pielęgnowało oraz rozwijało owoce, które ofiarowało nam Millennium. Pragniemy przede wszystkim, aby w Giżycku szerzył się kult świętego Brunona i był realizowany jego duchowy testament.  Chcemy, aby ta postać łączyła mieszkańców i zachęcała do modlitwy, do wspólnych dobrych czynów, troski o życie, wspieranie  misji.

Postanawiamy, że  co roku w pierwsze dni miesiąca lipca (piątek, sobota, niedziela) na Wzgórzu Świętego Brunona w Giżycku będą się odbywać Dni Brunonowe (obecnie w ich ramach organizowane jest Rozpoczęcie lata z Chrystusem na Mazurach). Zobowiązujemy przyszłe pokolenia, aby co 25 lat w Giżycku na tym Wzgórzu organizowały uroczystości na wzór uroczystości Millennium, które miały tu miejsce 21 czerwca 2009 roku.

Zwracamy się z prośbą do pani burmistrz, do władz  samorządowych – jako gospodarzy terenu teraz i w przyszłości – do wypełniania tych postanowień i organizacji uroczystości przy współudziale podległych im instytucji, zwłaszcza Giżyckiego Centrum Kultury, a także Wydziału Promocji Miasta.

Zwracamy się z prośbą do Starostwa Powiatowego, do pana Starosty, starostów, którzy będą realizować postanowienia obecnego i przyszłych pokoleń o pomoc w wypełnianiu przyjętych postanowień – zwłaszcza o pomoc w organizacji Dni Brunonowych (Rozpoczęcie lata z Chrystusem na Mazurach).

Zwracamy się z prośbą do giżyckich parafii, do wiernych innych wyznań, aby także czynnie wspierały i pomagały realizować powyższe postanowienia.

Informujemy także tu obecnych, obecne pokolenie, a także wszystkich, którzy tu będą żyć, że obecny apel – jako zobowiązanie – wraz z całą dokumentacją obchodów Millennium został przekazany w formie kompletnej dokumentacji do wszystkich większych archiwów kościelnych, państwowych i samorządowych Ziemi Mazurskiej.

Apel do obecnych i przyszłych pokoleń po uzgodnieniach z przedstawicielami władz samorządowych i powiatowych przygotował i podał do publicznej wiadomości ks. Zdzisław Mazur – kustosz i proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Brunona w Giżycku.

Ks. Zdzisław Mazur

Pobłogosławienie kościoła w Suwałkach

Temat: Bp Romuald Kamiński

18 maja dla wspólnoty parafialnej św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach w diecezji ełckiej jest dniem szczególnym. Otóż tego dnia, w urodziny Jana Pawła II, w nowo wybudowanym kościele, w mokrych jeszcze murach, sprawowana była pierwsza uroczysta Msza św. przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura przy współudziale biskupa pomocniczego Romualda Kamińskiego. Pasterz diecezji pobłogosławił świątynię.


Uroczystość miała charakter ogólnomiejski – wszystkich parafii suwalskich –  i dziękczynny za dar wyniesienia na ołtarze jako błogosławionego Jana Pawła II. Świątynia, która powstała na osiedlu mieszkaniowym Północ II, jest pomnikiem wdzięczności Opatrzności Bożej za dar Papieża-Polaka. Były władze miasta, na czele z Czesławem Renkiewiczem – prezydentem Suwałk. Bp Jerzy Mazur pogratulował i wyraził wdzięczność proboszczowi, ks. kan. Lechowi Łubie, oraz parafianom za wzniesienie okazałego Domu Bożego. Bp Romuald Kamiński w homilii powiedział, że ten kościół jest jak serce bijące w organizmie osiedla i miasta. Bez Chrystusa osiedle byłoby pustynią. Również parafianie podkreślili aktywność  proboszcza i przywołali jego mobilizujące zawołanie: Alleluja i do przodu!

Na ołtarzu w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary był relikwiarz z włosami bł. Jana Pawła II oraz korporał i puryfikaterz, który służył błogosławionemu podczas odprawiania Mszy św.

Ks. Jerzy Sikora

Dziękczynienie diecezji ełckiej za dar beatyfikacji Jana Pawła II

Temat: Caritas

Przychodzi do nas jako wzór do naśladowania

Dzisiaj, 13 maja, w Ełku na placu Jana Pawła II, gdzie przed dwunastoma laty Papież-Polak sprawował Najświętszą Ofiarę, odbyło się diecezjalne dziękczynienie za dar jego beatyfikacji. Diecezja ełcka została wyróżniona papieską wizytą w 1999 roku, a wcześniej kilkoma odwiedzinami Karola Wojtyły korzystającego z piękna tych ziem, jeszcze zanim zasiadł na Stolicy Piotrowej. Biskup Jerzy Mazur na uroczystość dziękczynną zaprosił wszystkich diecezjan. Została ona połączona z dwudziestą rocznicą koronacji czczonej w ełckiej katedrze figury Matki Bożej Fatimskiej. Dzień 13 maja jest rocznicą objawień fatimskich  z 1917 roku, a także dniem ocalenia życia Jana Pawła II po zamachu, od którego w tym roku mija trzydzieści lat.


Na tym samym placu, gdzie dwanaście lat temu prawie trzysta tysięcy wiernych spotkało się z Janem Pawłem II na Eucharystii, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Jerzy Mazur. W homilii powiedział, że diecezja ełcka jest wdzięczna za beatyfikację, a także za papieski pobyt w 1999 roku i za przekazane przesłanie: „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych”. Beatyfikacja jest nie tylko darem, ale i zadaniem dla nas wszystkich. Jej głównym owocem powinno być poznawanie całego dziedzictwa zostawionego nam przez Jana Pawła II i wcielanie w nasze życie. Nowy błogosławiony był zawsze blisko Boga i ludzi. Jest przykładem wiary, modlitwy i ufności w Boże miłosierdzie. Przychodzi do nas jako wzór do naśladowania i przykład współpracy z łaską Bożą. „Jego bogate nauczanie i cenne świadectwo życia pozostaną dla nas jasnym i czytelnym znakiem wskazującym szlak wędrówki do Domu Ojca” – stwierdził biskup. Podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej w życiu i posłudze Papieża:  „W 64. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 13 maja 1981 roku o tej samej godzinie na placu św. Piotra w Rzymie miał miejsce zamach na Jego  życie. Wtedy cały świat zjednoczył się na modlitwie w intencji Papieża. Piotr naszych czasów znalazł się blisko śmierci, jak sam mówił – macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli i Papież (…) zatrzymał się na progu śmierci. Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest dowodem na to, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą zmieniać historię. Moi Drodzy! Uwierzmy, że modlitwa jest potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji”. Jan Paweł II stał się znakiem Bożej Opatrzności w wypełnianiu Maryjnego przesłania fatimskiego i w głoszeniu światu Bożego Miłosierdzia. To są dwa filary, na których opiera się dziś nadzieja świata na lepsze jutro.

Z Fatimą wiąże się poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskup wspomniał, że pracując na Wschodzie był świadkiem, jak triumfuje Niepokalane Serce Maryi. „Przyczyniałem się także do tego tryumfu – powiedział – poprzez wybudowanie kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach na Białorusi i katedry Niepokalanego Serca Maryi w Irkucku na Syberii. Tam doświadczyłem, że Rosja to ludy i narody i na ten temat rozmawialiśmy z bł. Janem Pawłem II, którego pragnieniem było pielgrzymowanie do Moskwy i na Syberię”. Mimo że nie ma już dyktatury komunistycznej ani faszystowskiej, to orędzie fatimskie jest nadal aktualne, bowiem trwa cierpienie Kościoła trwa i istnieje zagrożenie człowieka. Pasterz zachęcał do uwierzenia w siłę modlitwy różańcowej i w siłę wiary. Zachęcał szczególnie do modlitwy ufnej w Boże miłosierdzie.

Bp Jerzy Mazur mówił też o różnych sposobach upamiętnienia naszego Wielkiego Rodaka w diecezji. Wzniesiono pomniki, jego imieniem nazwano ulice, otwierane są młodzieżowe centra im. Jana Pawła II, okna życia, hospicja, domy parafialne. Także wiele szkół obrało osobę Ojca Świętego za patrona. Dedykowane są kościoły. Powstały szlaki papieskie. Jako wotum wdzięczności za beatyfikację przy katedrze będzie kaplica bł. Jana Pawła II oraz Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Biskup postawił też pytanie, a zarazem wyraził pragnienie: Czy bł. Jan Paweł II nie mógłby być patronem miasta Ełku?

Po liturgii odbył się koncert chórów i zespołów poświęcony bł. Janowi Pawłowi II. Spotkanie zakończyła wspólna agapa przygotowana przez diecezjalną Caritas.

Uroczystości dziękczynne odbędą się również w innych miejscowościach diecezji, które nowy błogosławiony nawiedził w pielgrzymce 1999 roku: w Wigrach – 9 czerwca oraz w Studzienicznej – 11 i 12 czerwca.

Ks. Jerzy Sikora

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy