Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

peregrynacja elk

Najważniejsze informacje

Odpust i Jarmark na Wigrach

W piątek 15 sierpnia 2014 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Niep...

XXII Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełckiej dotarła na Jasną Górę

W poniedziałek 11 sierpnia dotarła do Sanktuarium na Jasną Górę XXII Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełc...

Zmarła synowa bł. Marianny Biernackiej

W dniu wczorajszym w wieku 98 lat zmarła Anna Biernacka, synowa bł. Marianny, patronki teściowych. D...

Wspomnienie zmarłego misjonarza z diecezji ełckiej

ŚMIERĆ POLSKIEGO MISJONARZA W AFRYCE 19 lipca 2014 odbył się pogrzeb śp. br. Pawła Truszkowskiego z...

Start

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

Temat: Misje i pomoc misjom

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

Po raz pierwszy w Polsce i na świecie 24 maja będzie obchodzony Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Jest to odpowiedź na prośbę Benedykta XVI wyrażoną w „Liście do Katolików Chińskich”. W Polsce materiały na ten dzień przygotowała Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Papież Benedykt XVI ogłosił Dzień Modlitw za Kościół w Chinach w ubiegłym roku, w „Liście do Katolików Chińskich” z 27 maja 2007 r. Prosił w nim, żeby liturgiczne wspomnienie Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan w Szanghaju, stało się okazją dla katolików całego świata, by zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach.


50% Chińczyków to agnostycy, tradycyjne religie chińskie wyznaje blisko 30% ludności, około 9% to buddyści, a tylko 1% stanowią katolicy. Choć procentowo wydaje się to niewiele, jest to 12 do 14 mln wiernych, którzy doznają licznych prześladowań. Na 138 diecezji 22 nie ma własnych kapłanów. Prawie 2400 duchownych i sióstr zakonnych stanowi tzw. „Kościół podziemny".

„Tym, czym każdy z nas, od zaraz, może wesprzeć Chiny jest modlitwa. Chiny bardzo potrzebują naszej modlitwy. Są największym i najliczniejszym narodem na świecie. Od lat doznają szczególnych prześladowań. Dołączmy się do duchowego łańcucha – czytamy w materiałach przygotowanych przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. – W tym duchowym pomoście ludzi śpieszących z modlitewną pomocą uciśnionym Chinom nie może nas zabraknąć. Wspierajmy Kościół w Chinach naszą codzienną modlitwą. Módlmy się o wolność tego Kościoła. Prośmy Boga o nawrócenie całych Chin”. Przewodniczący komisji misyjnej Episkopatu bp Wiktor Skworc, wyraził przekonanie, że modlitwa Kościoła w Polsce za katolików żyjących w Chinach będzie dla nich oczekiwanym wsparciem.

Życie katolików w Chinach przybliża wydawany w Polsce od 2006 r. biuletyn informacyjny „Chiny dzisiaj". Jest on poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej. Przy jego tworzeniu współpracują Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści) oraz Polska Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego dwumiesięcznika katolickiego „China heute", wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

Warto wspomnieć, że w dziejach ewangelizacji Chin nie brakuje polskich akcentów. Franciszkanin Benedykt Polak uczestniczył w pierwszym poselstwie papieża Innocentego IV do mongolskiego chana Goryuaka i złożył papieżowi osobiste sprawozdanie z wyprawy. Kontakty Polaków z Chinami ożywiły się w XVII w. za przyczyną jezuitów, którzy po otwarciu się Państwa Środka poprzez Indie przybyli do Chin. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął się nowy rozdział dla zaangażowania Polaków w misję ewangelizacyjną w Chinach. Polscy misjonarze będący członkami międzynarodowych zgromadzeń zakonnych wyjeżdżali do pracy w Chinach. Swoje placówki otwierały także polskie prowincje zakonne - tak męskie, jak i żeńskie. Wśród nich należy wymienić m.in. jezuitów, dominikanów, werbistów, oblatów Maryi Niepokalanej, franciszkanów, misjonarzy Wincentego á Paulo, karmelitów oraz siostry zakonne. To zaangażowanie jest widoczne także dzisiaj – podkreśla bp Skworc. Polscy misjonarze działają w Chinach do dziś – bardziej lub mniej oficjalnie.

Biuletyn "CHINY DZISIAJ"

Inauguracja Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz Niedzieli Biblijnej

Temat: Pismo Święte

W niedzielę 6 kwietnia we wszystkich parafiach diecezji ełckiej jest odczytywany komunikat bpa Jerzego Mazura o ustanowieniu Niedzieli Biblijnej oraz inauguracji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Pasterz diecezji ełckiej już w swoim liście pasterskim na Adwent 2007 roku zapowiedział, iż dniem ustanowienia tego dzieła będzie III Niedziela Wielkanocna, która stanie się w diecezji ełckiej Niedzielą Biblijną.

Uroczystość inauguracji odbyła się dzisiaj w katedrze w Ełku w czasie Mszy św. pod przewodnictwem i z homilią bpa Jerzego Mazura. Liturgia rozpoczęła się intronizacją Pisma Świętego – uroczystym wniesieniem Biblii i umieszczeniem jej w centralnym miejscu. Biskup w homilii mówił o błogosławionym głodzie Słowa Bożego. Zachęcał wiernych do czytania Biblii jako listu kochającego Boga. „Ojciec, który jest w niebie, spotyka się ze swymi dziećmi tu na ziemi i z nimi rozmawia, poucza, proponuje oraz wskazuje, jak żyć i jakich drogowskazów się trzymać, aby nie pobłądzić w dzisiejszym świecie. To nasz Bóg mówi do każdego z nas, dając nam nadzieję, że kiedyś się spotkamy z Nim w niebie”. Pasterz diecezji podkreślił potrzebę nie tylko lektury Pisma Świętego, ale też wiary i życia według Bożego Słowa.


Biskup już w komunikacie zachęcał diecezjan do pogłębiania lektury Słowa Bożego, które ma być pomocą w kształtowaniu chrześcijańskiego życia, duchowości oraz kultury biblijnej. Jednocześnie zauważa, że „dla wielu Pismo Święte pozostaje nadal księgą zamkniętą, niechętnie czytaną i słabo rozumianą”. Przypomina, iż Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, którego celem jest pomoc w lepszym zrozumieniu Objawienia Bożego, aby Pismo Święte mogło być interpretowane we właściwy sposób, zgodnie z nauką Kościoła, w pracy duszpasterskiej, ewangelizacji i katechizacji.

Biskup zachęca kapłanów, osoby konsekrowane, katechetów, animatorów ruchów, wspólnot i grup parafialnych, wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w inicjatywy Dzieła Biblijnego, takie jak: nabożeństwa, kręgi i medytacje biblijne, katecheza dzieci i młodzieży z głębszym wykorzystaniem Biblii itp.

Patronem Dzieła Biblijnego jest Jan Paweł II, który w 1999 roku podczas pielgrzymki do Ojczyzny zachęcał: „Wchodźcie w nowe tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie zabraknie jej w każdym polskim domu! Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by Chrystus mówił!”.

W dniach od 1 do 5 kwietnia w poszczególnych rejonach diecezji ełckiej odbywało się szkolenie na temat: „Pismo Święte w katechezie w ramach Dzieła Biblijnego w diecezji ełckiej”, organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Spotkania składały się z nabożeństwa biblijnego, które prowadził ks. dr Andrzej Jaśko oraz konferencji z referatem ks. dr. Jerzego Szorca.

Zgodnie więc z postanowieniem biskupa ełckiego, dzisiejsza, III Niedziela Wielkanocna, jest we wszystkich parafiach diecezji ełckiej Niedzielą Biblijną. W Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku wieczorem bp Jerzy Mazur wraz ze wspólnotą Drogi Neokatechumenalnej będzie uczestniczył w nabożeństwie biblijnym.

Ks. Jerzy Sikora

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Temat: Droga Neokatechumenalna

„Boże miłosierdzie jest najkrótszą drogą do świętości” – przypominał bp Jerzy Mazur.

Uroczystość poprzedzona była dziewięciodniową nowenną, w którą włączyła się cała diecezja. Od Wielkiego Piątku intencjom nowenny towarzyszyły czuwania przygotowujące do głębszego przeżywania święta Bożego Miłosierdzia.

Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ks. prał. Mieczysław Brzóska, powitał wszystkich zgromadzonych w Sanktuarium. Jak w ubiegłym roku i tym razem przybyła piesza pielgrzymka z Prostek. Kustosz przypomniał słowa Jana Pawła II, który mówił, że „Orędzie Bożego Miłosierdzia, pozostaje nie mniej aktualne także dziś”. Ks. prał. Brzózka powiedział: „Dzisiaj chcemy w tym Sanktuarium doświadczać, żeby zdroje miłosierdzia popłynęły od Jezusa i dotykały naszych serc. Dotykały naszego życia, dawały nam nadzieję i pomagały nam każdego dnia podejmować wszelkie wysiłki na drodze do zbawienia.”


Uroczystej Liturgii przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. Zwracając się do pielgrzymów podkreślił, jak wielką łaską dla diecezji jest to Sanktuarium. Mówił: „Sanktuarium to miejsce gdzie niebo spotyka się z ziemią, gdzie niebo całuje ziemię. Dajmy się pocałować niebu. Dajmy się dotknąć Bożemu Miłosierdziu.”

Bp Mazur w minionym tygodniu był na konwiwencji biskupów Europy w Galilei, zorganizowanej przez wspólnotę neokatechumenalną. Dzieląc się swoimi wrażeniami powiedział, że „największym wydarzeniem i łaską Bożą, było odprawianie Mszy św. w Wieczerniku. Tam gdzie Jezus z Apostołami odprawił pierwszą Mszę św., ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa” Biskup. Przybliżył także osobę Kiko Arguello, współzałożyciela Drogi Neokatechumenalnej, który swoim życiem pragnie świadczyć o wielkiej miłości i miłosierdziu Boga.

Pasterz Diecezji zachęcał, abyśmy szczególnie dzisiaj prosili Chrystusa o łaskę miłosierdzia dla nas, naszych bliskich i całej diecezji. Przypomniał, że „Jezus powiedział do s. Faustyny, że Jego radością jest dawać wiele, i to bardzo wiele.” Bóg jest Miłością. A miłość z natury pragnie się udzielać. Uwierzcie w boże miłosierdzie do was i miejcie radość wiary” – życzył bp Mazur.

Na zakończenie świętowania odpustu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wystąpiły ełckie zespoły: „Kontrapunkt” oraz Młodzieżowy Zespół Kameralny.

Monika Rogińska

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy