Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

peregrynacja elk

Najważniejsze informacje

Polityka zawodzi, kiedy dyskredytuje się Bożą sprawiedliwość

W niedzielę 20 lipca w Gibach koło Sejn, w miejscu symbolicznego grobu Ofiar Obławy Augustowskiej – ...

Kobiety z diecezji ełckiej u Królowej Rodzin

Sobota 19 lipca była dniem spotkania kobiet diecezji ełckiej z Matką Bożą, Królową Rodzin w Rajgrodz...

Matki Bożej z Góry Karmel

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel w diecezji ełckiej, od paru lat, jest uroczyście ...

Pogrzeb Kapłana

Przewielebni Księża, Siostry Zakonne, Seminarzyści. Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w ...

Na pielgrzymim szlaku

Ponad 700 osób wyruszyło dzisiaj (15 lipca) w XXIV Międzynarodowej Pielgrzymce Pieszej z Suwałk do W...

Rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach"

W sobotę wieczorem 5 lipca na Wzgórzu św. Brunona nad jeziorem Niegocin w Giżycku Mszą św. pod przew...

Diecezjalna Pielgrzymka Chorych do Matki Bożej Studzieniczańskiej

"Dzisiejszy świat promuje człowieka zdrowego, wysportowanego, szczupłego, a odrzuca często człowieka...

Start

Dziękczynienie za Statuty Drogi Neokatechumenalnej

Temat: Droga Neokatechumenalna

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wieczorem bp Jerzy Mazur w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku odprawił dziękczynną Mszę św. za zatwierdzenie Statutów Drogi Neokatechumenalnej. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. 11 maja 2008 roku.


W homilii biskup wyraził wdzięczność Bogu za dar Drogi Neokatechumenalnej, dzięki której wielu ludzi odnalazło sens i nadzieję życia, spotkają się z Bogiem i pogłębiają wiarę, nadzieję i miłość. Powiedział również: „W trudnych latach posoborowych darem prawdziwie opatrznościowym dla Kościoła jest pojawienie się nowych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń. (...) Dzisiaj możemy powiedzieć, że Duch Święty dał nam Drogę, na której i młodzi, i dorośli przyjmują model życia w wierze, nadziei i miłości. Bóg wybrał w 1964 roku hiszpańskiego malarza Francisco (Kiko) Argüello, który był człowiekiem swojego czasu, ale był poszukującym i spotkał Boga. (...) Dzisiaj Droga Neokatechumenalna istnieje w 120 krajach na świecie. Neokatechumenat liczy ponad 200 tys. osób w 20 tys. wspólnot.


Wyrażam wam wdzięczność za waszą posługę, jaką wypełniacie w ewangelizacji naszej diecezji, za wasz entuzjazm, z jakim niesiecie chrześcijańskie orędzie zbawcze do różnych środowisk. Wyrażam wam wdzięczność, że będąc na Drodze Neokatechumenalnej pomagacie Kościołowi w przypominaniu, że nosimy Boga w sercu i mamy być wierni Chrystusowi”.


W diecezji ełckiej jest 17 wspólnot neokatechumenalnych, a w nich ponad 400 osób. Nadal trwają katechezy ewangelizacyjne. Moderatorem diecezjalnym Drogi Neokatechumenalnej jest ks.prał. Mieczysław Brzóska.


Ks. Jerzy Sikora

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Ełku

Temat: Caritas

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - to Dzień Świętości Życia. W tym dniu w wielu parafiach diecezji ełckiej wierni podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, również w ełckiej katedrze. Jest ona modlitwą w obronie poczętego życia, osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.


Bp Jerzy Mazur w katedrze sprawował Mszę św. Obecni byli m.in. prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz i wicedyrektor Caritas Polska – o. dr Zdzisław Świniarski. Następnie uroczyście otworzył i poświęcił Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościuszki 33, pobłogosławił tzw. mieszkania chronione w Domu im. św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. Kościuszki  27 oraz „Okno Życia”, które znajduje się w budynku byłego Domu Dziecka, obecnie Domu św. Faustyny „Pomocna Dłoń” przy ul. Cichej od strony jeziora. To specjalne miejsce: ogrzewane, monitorowane, wyposażone w kołyskę i cichy alarm, w którym matka może bezpiecznie pozostawić swoje nowonarodzone, a przez nią niechciane, dziecko. „Okno Życia” w Ełku powstało z inicjatywy bpa Jerzego Mazura zgodnie z hasłem pracy duszpasterskiej na lata 2008/2009 „Otoczmy troską życie”. Realizacji tego zadania podjęła się Caritas Diecezji Ełckiej.
- Otwierając „Okno Życia” pragniemy ratować zagrożone życie dziecka – powiedział biskup w homilii. – „Okno Życia” przypomina nam, że życie jest zawsze wielkim i świętym darem Boga, a my wszyscy jesteśmy powołani do bycia budowniczymi cywilizacji miłości. Niech to okno woła głosem dziecka: “Mamo, jeśli nie jesteś w stanie wychować mnie sama, daj mi szansę, zostaw mnie tutaj” . Bp Jerzy Mazur wyraził pragnienie, by “Okno Życia” było zawsze znakiem nadziei dla tych dzieci, którym rodzice odmówili miłości. Biskup prosił wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodziców oraz tych, którzy podjęli się Duchowej Adopcji. - Podejmujecie się wysiłku, ale wartościowy jest ten wysiłek, bo ratuje ludzkie życie – podkreślił biskup.  - Tylko ten człowiek, który szanuje i chroni życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, spełnia wolę Bożą. Daj Boże, by tę ochronę gwarantowało nasze państwo, ale przede wszystkim rodzice, którzy zaciągają przed Stwórcą wielką odpowiedzialność. Przywołał talmudyczną zasadę: Każdy kto ocala ludzkie życie, ratuje cały świat.


Również 25 marca obchodzimy siedemnastą rocznicę powstania diecezji ełckiej. Przypomnijmy, że diecezja powstała na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus””z dnia 25.03.1992 roku, kiedy to powstało 13 nowych diecezji i 5 metropolii. – Została ona utworzona z części archidiecezji warmińskiej i części diecezji łomżyńskiej. Bp Jerzy Mazur w homilii powiedział, że Jan Paweł II uczynił to po to, aby łatwiej było gromadzić lud Boży przy ołtarzu, ucząc go przy stole Słowa i przy stole Chleba radykalnego oddania się Miłości, Jezusowi Chrystusowi. Po 17 latach możemy powiedzieć, że zamierzenia Ojca Świętego i biskupów są realizowane i wypełniają się. Chrystus Pan bardziej staje się obecny wśród ludzi naszej diecezji. Jego zbawcza obecność wyzwoliła i ciągle wyzwala nowe energie w całym Ludzie Bożym. Rozwija się współpraca pomiędzy kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz świeckimi katolikami. Napawa nas nadzieja, że katolicy świeccy poznają bardziej swoją misję w Kościele i poczuwają się do współodpowiedzialności za Kościół. Swoje powołanie realizują także w różnych wspólnotach, grupach, stowarzyszeniach istniejących w parafiach. Ten nowy podział staje się skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji.


W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wieczorem bp Jerzy Mazur odprawi również w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku (osiedle Konieczki) dziękczynną Mszę św. za zatwierdzenie statutów Drogi Neokatechumenalnej. Moderatorem diecezjalnym Drogi Neokatechumenalnej jest ks. Mieczysław Brzóska.
Ks. Jerzy Sikora

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Ełku

Temat: Droga Neokatechumenalna

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - to Dzień Świętości Życia. W tym dniu w wielu parafiach diecezji ełckiej wierni podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, również w ełckiej katedrze. Jest ona modlitwą w obronie poczętego życia, osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.


Bp Jerzy Mazur w katedrze sprawował Mszę św. Obecni byli m.in. prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz i wicedyrektor Caritas Polska – o. dr Zdzisław Świniarski. Następnie uroczyście otworzył i poświęcił Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościuszki 33, pobłogosławił tzw. mieszkania chronione w Domu im. św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. Kościuszki  27 oraz „Okno Życia”, które znajduje się w budynku byłego Domu Dziecka, obecnie Domu św. Faustyny „Pomocna Dłoń” przy ul. Cichej od strony jeziora. To specjalne miejsce: ogrzewane, monitorowane, wyposażone w kołyskę i cichy alarm, w którym matka może bezpiecznie pozostawić swoje nowonarodzone, a przez nią niechciane, dziecko. „Okno Życia” w Ełku powstało z inicjatywy bpa Jerzego Mazura zgodnie z hasłem pracy duszpasterskiej na lata 2008/2009 „Otoczmy troską życie”. Realizacji tego zadania podjęła się Caritas Diecezji Ełckiej.
- Otwierając „Okno Życia” pragniemy ratować zagrożone życie dziecka – powiedział biskup w homilii. – „Okno Życia” przypomina nam, że życie jest zawsze wielkim i świętym darem Boga, a my wszyscy jesteśmy powołani do bycia budowniczymi cywilizacji miłości. Niech to okno woła głosem dziecka: “Mamo, jeśli nie jesteś w stanie wychować mnie sama, daj mi szansę, zostaw mnie tutaj” . Bp Jerzy Mazur wyraził pragnienie, by “Okno Życia” było zawsze znakiem nadziei dla tych dzieci, którym rodzice odmówili miłości. Biskup prosił wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodziców oraz tych, którzy podjęli się Duchowej Adopcji. - Podejmujecie się wysiłku, ale wartościowy jest ten wysiłek, bo ratuje ludzkie życie – podkreślił biskup.  - Tylko ten człowiek, który szanuje i chroni życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, spełnia wolę Bożą. Daj Boże, by tę ochronę gwarantowało nasze państwo, ale przede wszystkim rodzice, którzy zaciągają przed Stwórcą wielką odpowiedzialność. Przywołał talmudyczną zasadę: Każdy kto ocala ludzkie życie, ratuje cały świat.


Również 25 marca obchodzimy siedemnastą rocznicę powstania diecezji ełckiej. Przypomnijmy, że diecezja powstała na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus””z dnia 25.03.1992 roku, kiedy to powstało 13 nowych diecezji i 5 metropolii. – Została ona utworzona z części archidiecezji warmińskiej i części diecezji łomżyńskiej. Bp Jerzy Mazur w homilii powiedział, że Jan Paweł II uczynił to po to, aby łatwiej było gromadzić lud Boży przy ołtarzu, ucząc go przy stole Słowa i przy stole Chleba radykalnego oddania się Miłości, Jezusowi Chrystusowi. Po 17 latach możemy powiedzieć, że zamierzenia Ojca Świętego i biskupów są realizowane i wypełniają się. Chrystus Pan bardziej staje się obecny wśród ludzi naszej diecezji. Jego zbawcza obecność wyzwoliła i ciągle wyzwala nowe energie w całym Ludzie Bożym. Rozwija się współpraca pomiędzy kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz świeckimi katolikami. Napawa nas nadzieja, że katolicy świeccy poznają bardziej swoją misję w Kościele i poczuwają się do współodpowiedzialności za Kościół. Swoje powołanie realizują także w różnych wspólnotach, grupach, stowarzyszeniach istniejących w parafiach. Ten nowy podział staje się skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji.


W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wieczorem bp Jerzy Mazur odprawi również w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku (osiedle Konieczki) dziękczynną Mszę św. za zatwierdzenie statutów Drogi Neokatechumenalnej. Moderatorem diecezjalnym Drogi Neokatechumenalnej jest ks. Mieczysław Brzóska.
Ks. Jerzy Sikora

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy