Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

nowenna 1 sobot po peregrynacji2

Najważniejsze informacje

Rozbrzmiewa wołanie św. Jana Chrzciciela

Zakończyły się rekolekcje adwentowe dla młodzieży, organizowane przez KSM naszej diecezji. W dniach ...

Osoby konsekrowane mają obwieszczać Boga w świecie

Od pierwszej niedzieli Adwentu, 30 listopada 2014 roku, będziemy przeżywać w Kościele powszechnym Ro...

Nasze Camino

W piątek, 21 listopada 2014 r., prawie dwieście osób przybyło do Ełckiego Centrum Kultury na spotkan...

Międzynarodowe rekolekcje kapłańskie w pokamedulskim klasztorze w Wigrach

Od 17 listopada trwają międzynarodowe rekolekcje kapłańskie w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. Ic...

Jubileusz 500 lecia narodzin św. Teresy od Jezusa (1515-2015)

W Uroczystość Świętej Teresy od Jezusa 15 października 2014 r. rozpoczął się Rok Jubileuszowy Pięćse...

Przygotowanie dla maturzystów w COD

W czwartek 23 października 2014 r. bp Romuald Kamiński zainaugurował VII edycję zajęć przygotowujący...

Tim Guénard w ZS nr 2 w Ełku

W poniedziałek 20 października 2014 r. Tim Guénard, francuski bokser spotkał się z uczniami ZS nr 2 ...

Start

Rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach

Temat: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W Giżycku w czerwcu ubiegłego roku uroczyście obchodzono milenium śmierci św. Brunona pod przewodnictwem legata papieskiego, kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Na tym miejscu, każdego roku na początku lipca pragniemy – powiedział bp Jerzy Mazur – obchodzić uroczystości świętobrunonowe i inaugurować „Rozpoczęcie lata na Mazurach z Chrystusem”.

Dlatego w dniach 2-4 lipca br. w Giżycku świętowano „Rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach”. Między innymi odbył się  XI Festiwal Ekumeniczny, był Jarmark św. Brunona. W programie ewangelizacyjnym wystąpił zespół „Betania” (z giżyckiej parafii św. Brunona), „Effatha” (z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku) oraz z programem słowno-muzycznym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Augustowa.


W sobotę wieczorem Mszy św. ku czci św. Brunona na wzgórzu jego imienia przewodniczył bp Jerzy Mazur. W homilii powiedział: „Rozpoczynamy lato na Mazurach z Chrystusem. Jest tu bardzo ładnie. Cała ta ziemia jest piękna pośród tylu lasów i jezior. Tutaj można dobrze odpocząć po roku męczącej, nerwowej pracy w szkole, na uczelni, biurze czy szpitalu, na roli czy zakładzie pracy. Tutaj można nabrać nowych sił wewnętrznych i uspokojenia. To jest wielkie dobrodziejstwo naszych ziem i tym pragniemy dzielić się ze wszystkimi, którzy tutaj przyjeżdżają. To jest wielki skarbiec pięknej przyrody mazurskiej i warmińskiej, augustowskiej, sejneńskiej i suwalskiej. Zachęcam wszystkich do korzystania z tego skarbca. Niech wypoczynek na łonie przepięknej przyrody na Mazurach stanie się kontaktem z Bogiem obecnym w przyrodzie i w drugim człowieku. Odpoczywajcie z Chrystusem, który mówi do was jak do Apostołów: Odpocznijcie nieco, a także Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię”.

Pasterz diecezji uświadamiał, że jak dawniej św. Brunon, tak my dzisiaj jesteśmy powołani, aby spełniać nakaz Jezusa głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Biskup zauważył, że często nam brakuje odwagi w dawaniu świadectwa o Jezusie. Zachęcał, aby św. Brunon był dla nas jej przykładem.

2 lipca w Giżycku zakończył się rowerowy „Rajd dla życia” organizowany wspólnie przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Grupa wystartowała w ponad sześćsetkilometrową trasę z Międzyrzecza z Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski, śladami męczenników, do św. Brunona z Kwerfurtu w Giżycku. Uczestnikom rajdu towarzyszyły relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Ideą rajdu jest propagowanie wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, godność, prawda, rodzina. Rajd dla Życia jest również promocją Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uczestnicy na trasie rajdu rozdawali materiały propagujące życie człowieka, zarówno tego najmniejszego i bezbronnego w łonie matki, jak również dzieci, młodzieży, osób starszych w jesieni życia, a także osób chorych. Zainteresowani otrzymywali ulotki, płyty DVD, gazetki, ale także mogli zwiedzać wystawy przygotowywane w poszczególnych miejscowościach znajdujących się na trasie rajdu.  Biskup ełcki powitał uczestników rajdu słowami: „Witam was jako budowniczych cywilizacji życia”.

W sobotę bp Jerzy Mazur poświęcił w Giżycku hospicjum im. św. Brunona z Kwerfurtu. To kolejne dzieło diecezjalnej Caritas. W giżyckim hospicjum chorzy terminalnie będą mieli zapewnioną wszechstronną opiekę medyczną, psychologiczną i duchową. Wykwalifikowany personel i wolontariusze hospicjum będą czuwali i dokładali wszelkich starań, aby to miejsce było odbierane jako „przedsionek nieba”. Prace adaptacyjne są już na ukończeniu i ks. Dariusz Kruczyński, dyrektor diecezjalnej Caritas, zapewniał, że za dwa miesiące hospicjum powinno być oddane do użytku. Biskup Jerzy Mazur powiedział, że dzisiaj często słyszy się o cywilizacji śmierci, o eutanazji, natomiast Kościół z polecenia Jezusa troszczy się o człowieka chorego, człowieka w potrzebie. Wyraził wdzięczność tym, którzy przyczynili się do realizacji tego dzieła. Jolanta Piotrowska, burmistrz Giżycka, stwierdziła, że to hospicjum jest dla miasta bardzo potrzebne. Symbolicznie przekazała herb Giżycka.

Uroczystości „Rozpoczęcia Lata z Chrystusem na Mazurach” kończą się w niedzielę procesją z sanktuarium na Wzgórze św. Brunona i nieszporami.

Ks. Jerzy Sikora

Komunikaty: Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego K.E.P.

Temat: Konferencja Episkopatu Polski

Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W Olsztynie na Warmii, a następnie we Fromborku, odbyło się w dniach od 18 do 20 czerwca 2010 r. 352. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik w obecności Nuncjusza Apostolskiego, abp. Józefa Kowalczyka, któremu biskupi podziękowali za ponad 20 lat pracy jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce i powitali jako nowego arcybiskupa Gniezna i Prymasa Polski.

1. Okazją zorganizowania Zebrania Plenarnego w Olsztynie był jubileusz 750.lecia warmińskiej kapituły katedralnej. Do jej grona należał w XVI wieku Mikołaj Kopernik, astronom, który odkrył heliocentryczną strukturę naszego układu planetarnego. Podczas zebrania biskupi odwiedzili Grunwald – miejsce znanej bitwy sprzed 600 lat. Modlili się też w katedrze we Fromborku, w której znajduje się niedawno odkryty grób Wielkiego Astronoma, upamiętniony nowym nagrobkiem.


2. Wszystkim dotkniętym klęską powodzi i osuwisk biskupi wyrażają głębokie współczucie. Zapewniają ich o pamięci w modlitwie i duchowej bliskości. Konferencja Episkopatu Polski dziękuje Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za modlitwę i wszelkie gesty solidarności z powodzianami. Dziękuje strażakom, żołnierzom i policji, członkom WOPR, władzom samorządowym oraz wszystkim instytucjom i osobom, które wielkodusznie śpieszyły z pomocą. Na wielkie uznanie zasługuje pomoc sąsiedzka i rodzinna solidarność. Biskupi są wdzięczni Caritas oraz innym organizacjom charytatywnym za ogromne zaangażowanie na rzecz poszkodowanych przez powódź i jej skutki. Zachęcają też do niesienia systematycznej, duchowej i materialnej pomocy ofiarom kataklizmu.

3. Z różnych krajów świata – m.in. z Indii, Pakistanu, Sudanu, Turcji Iraku i Wietnamu – docierają informacje o krwawych prześladowaniach naszych braci i sióstr we wierze. Uaktywniają się skrajne, fundamentalistyczne grupy wrogie chrześcijaństwu. W tej sytuacji biskupi apelują do organizacji międzynarodowych i władz krajów, w których trwają prześladowania, o zapewnienie wyznawcom Chrystusa bezpieczeństwa oraz prawa do wolności wyznawania i praktykowania religii. Episkopat Polski wzywa do solidarności z prześladowanymi i modlitwy za nich. Wstawiennictwu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika, poleca cierpiących chrześcijan i wszystkich prześladowanych. W kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, biskupi wzywają też do obrony obecności znaku zbawienia – krzyża – w przestrzeni publicznej w krajach Europy.

4. W związku z wyborami prezydenckimi Pasterze Kościoła przypominają o odpowiedzialności za Polskę, która powinna się wyrazić m.in. przez udział w wyborach.

5. W nawiązaniu do komunikatu Rady ds. Rodziny z dnia 18 maja br. biskupi powrócili do złożonego i bolesnego problemu stosowania technologii pozaustrojowego zapłodnienia w odniesieniu do człowieka. Podjęli sprawę moralnej oceny i konsekwencji stosowania metody in vitro (zapłodnienia w probówce).
Technologia ta pociąga za sobą przewidywane i planowane uśmiercanie istot ludzkich w fazie embrionalnej. Jest zarazem instrumentalnym i przedmiotowym ich traktowaniem. Poprzez laboratoryjne namnażanie embrionów obciąża poważną odpowiedzialnością moralną wobec ich życia i ludzkiej godności. Metoda ta jest niezgodna z prawem Bożym i naturą człowieka.
Osoby stosujące procedurę in vitro i z niej korzystające są zagrożone popełnieniem ciężkiego grzechu zrywającego więź z Bogiem i osłabiającego jedność z Kościołem Chrystusowym. Taki zaś grzech sprawia samowykluczenie z Komunii eucharystycznej aż do czasu otrzymania przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego wszyscy wierni są zobowiązani do formowania prawego sumienia i osądu zgodnego z prawem naturalnym i prawem Bożym zawartym w nauczaniu Kościoła. Duszpasterze, katecheci i wszyscy ludzie dobrej woli mają obowiązek poznania, a następnie przekazywania pełnej prawdy o procedurach medycznych obiektywnie niemoralnych.
Małżeństwom dotkniętym cierpieniem z powodu braku potomstwa należy nieść pomoc i wsparcie w przyczynowym leczeniu niepłodności, jednak bez uciekania się do reprodukcji zastępczej. Należy im ukazywać także możliwość i ewangeliczną wartość adopcji dziecka w warunkach na nią pozwalających.

6. Biskupi wyrażają uznanie wszystkim rodzicom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom za trudną pracę kształcenia i wychowywania młodego pokolenia Polaków w kraju i za granicą. Niech czas wakacji będzie okazją do wypoczynku, modlitwy, zacieśniania więzi rodzinnych, poznawania piękna własnego kraju, jego kultury i historii oraz odkrywania Boga w pięknie stworzenia. Zachęcają również do zachowania wierności niedzielnej Eucharystii i Bożym przykazaniom.

Biskupi powierzają Opatrzności Bożej sprawy Ojczyzny i udzielają pasterskiego błogosławieństwa wszystkim Rodakom.

Podpisali:Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Olsztyn, dnia 20 czerwca 2010 r.


Źródło: www.episkopat.pl

Wakacyjne propozycje KSM Diecezji Ełckiej.

Temat: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Wakacyjne propozycje KSM Diecezji Ełckiej.

         Zapraszamy serdecznie na akcje organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej. Oto co w tym roku przygotowaliśmy dla młodzieży:


1.    28.06-01.07.2010 r. -  warsztaty muzyczno-liturgiczne w Dowspudzie

2.    28.06-01.07.2010 r. -  szkolenie kierownictw w Dowspudzie

3.    05-09.07.2010 r. - spływ kajakowy szlakiem papieskim Tajemnice zawierzenia

4.    02-04.07.2010 r. - uroczystości świętobrunonowe  z udziałem KSM w Giżycku „Rozpoczęcie lata”

5.    3-10.07.2010 r. - obóz żeglarski w Giżycku

6.    15-18.08.2010 r. - rekolekcje dla młodzieży w Chełchach (koło Ełku)

7.    18-21.08.2010 r. - rekolekcje dla młodzieży w Chełchach (koło Ełku)

Zgłoszenia (najlepiej grupowe) proszę kierować na nasz adres poczty elektronicznej
ksm-elk@wp.pl lub telefonicznie 661 675 552. Na pierwsze trzy pozycje zapisy trwają do 20 czerwca 2010 r. –nie zostało już wiele czasu dlatego nie zwlekaj i napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej www.ksm.diecezja.elk.pl na której można uzyskać więcej informacji dotyczących zgłoszeń.

Z Chrystusowym Pozdrowieniem

Zarząd Diecezjalny KSM Diecezji Ełckiej

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy