Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

nowenna 1 sobot po peregrynacji2

Najważniejsze informacje

Jubileusz parafii pw. Chrystusa Sługi w Ełku

Bp Jerzy Mazur: nie można być człowiekiem jedynie zapatrzonym w Krzyż. W uroczystość Podwyższenia Kr...

Konsekracja kościoła pw. bł. Karoliny w Ełku

W sobotę 13 września bp Jerzy Mazur konsekrował nową świątynię dla parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny...

Diecezjalne dziękczynienie za plony

W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sztabinie Diecezja Ełcka dziękowała za tegoroczne plo...

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji ełckiej tradycyjnie jest przeżywana jako dziękczy...

Odpust i Jarmark na Wigrach

W piątek 15 sierpnia 2014 roku, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Niep...

XXII Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełckiej dotarła na Jasną Górę

W poniedziałek 11 sierpnia dotarła do Sanktuarium na Jasną Górę XXII Piesza Pielgrzymka Diecezji Ełc...

Zmarła synowa bł. Marianny Biernackiej

W dniu wczorajszym w wieku 98 lat zmarła Anna Biernacka, synowa bł. Marianny, patronki teściowych. D...

Start

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Ełku

Temat: Droga Neokatechumenalna

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - to Dzień Świętości Życia. W tym dniu w wielu parafiach diecezji ełckiej wierni podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, również w ełckiej katedrze. Jest ona modlitwą w obronie poczętego życia, osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.


Bp Jerzy Mazur w katedrze sprawował Mszę św. Obecni byli m.in. prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz i wicedyrektor Caritas Polska – o. dr Zdzisław Świniarski. Następnie uroczyście otworzył i poświęcił Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościuszki 33, pobłogosławił tzw. mieszkania chronione w Domu im. św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. Kościuszki  27 oraz „Okno Życia”, które znajduje się w budynku byłego Domu Dziecka, obecnie Domu św. Faustyny „Pomocna Dłoń” przy ul. Cichej od strony jeziora. To specjalne miejsce: ogrzewane, monitorowane, wyposażone w kołyskę i cichy alarm, w którym matka może bezpiecznie pozostawić swoje nowonarodzone, a przez nią niechciane, dziecko. „Okno Życia” w Ełku powstało z inicjatywy bpa Jerzego Mazura zgodnie z hasłem pracy duszpasterskiej na lata 2008/2009 „Otoczmy troską życie”. Realizacji tego zadania podjęła się Caritas Diecezji Ełckiej.
- Otwierając „Okno Życia” pragniemy ratować zagrożone życie dziecka – powiedział biskup w homilii. – „Okno Życia” przypomina nam, że życie jest zawsze wielkim i świętym darem Boga, a my wszyscy jesteśmy powołani do bycia budowniczymi cywilizacji miłości. Niech to okno woła głosem dziecka: “Mamo, jeśli nie jesteś w stanie wychować mnie sama, daj mi szansę, zostaw mnie tutaj” . Bp Jerzy Mazur wyraził pragnienie, by “Okno Życia” było zawsze znakiem nadziei dla tych dzieci, którym rodzice odmówili miłości. Biskup prosił wszystkich o modlitwę w intencji dzieci i ich rodziców oraz tych, którzy podjęli się Duchowej Adopcji. - Podejmujecie się wysiłku, ale wartościowy jest ten wysiłek, bo ratuje ludzkie życie – podkreślił biskup.  - Tylko ten człowiek, który szanuje i chroni życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, spełnia wolę Bożą. Daj Boże, by tę ochronę gwarantowało nasze państwo, ale przede wszystkim rodzice, którzy zaciągają przed Stwórcą wielką odpowiedzialność. Przywołał talmudyczną zasadę: Każdy kto ocala ludzkie życie, ratuje cały świat.


Również 25 marca obchodzimy siedemnastą rocznicę powstania diecezji ełckiej. Przypomnijmy, że diecezja powstała na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus””z dnia 25.03.1992 roku, kiedy to powstało 13 nowych diecezji i 5 metropolii. – Została ona utworzona z części archidiecezji warmińskiej i części diecezji łomżyńskiej. Bp Jerzy Mazur w homilii powiedział, że Jan Paweł II uczynił to po to, aby łatwiej było gromadzić lud Boży przy ołtarzu, ucząc go przy stole Słowa i przy stole Chleba radykalnego oddania się Miłości, Jezusowi Chrystusowi. Po 17 latach możemy powiedzieć, że zamierzenia Ojca Świętego i biskupów są realizowane i wypełniają się. Chrystus Pan bardziej staje się obecny wśród ludzi naszej diecezji. Jego zbawcza obecność wyzwoliła i ciągle wyzwala nowe energie w całym Ludzie Bożym. Rozwija się współpraca pomiędzy kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz świeckimi katolikami. Napawa nas nadzieja, że katolicy świeccy poznają bardziej swoją misję w Kościele i poczuwają się do współodpowiedzialności za Kościół. Swoje powołanie realizują także w różnych wspólnotach, grupach, stowarzyszeniach istniejących w parafiach. Ten nowy podział staje się skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji.


W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wieczorem bp Jerzy Mazur odprawi również w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku (osiedle Konieczki) dziękczynną Mszę św. za zatwierdzenie statutów Drogi Neokatechumenalnej. Moderatorem diecezjalnym Drogi Neokatechumenalnej jest ks. Mieczysław Brzóska.
Ks. Jerzy Sikora

Droga Neokatechumenalna

Temat: Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna

J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki i Ks. prał. Mieczysław Brzóska – Moderator Diecezjalny Drogi Neokatechumenalnej zapraszają Kapłanów naszej diecezji na spotkanie z Katechistami odpowiedzialnymi za Drogę Neokatechumenalną w Diecezji Ełckiej. Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2009 (poniedziałek) o godz. 10.00 w Centrum Pastoralno-Administracyjnym w Ełku.

                                                                                              Ks. Jacek Uchan

Rekolekcje księży kierowników diecezjalnych pielgrzymek pieszych na Jasną Górę

Temat: Formacja i Rekolekcje

Rekolekcje księży kierowników diecezjalnych pielgrzymek pieszych na Jasną Górę

Takie rekolekcje odbywają się co roku w innej diecezji. W roku bieżącym, z racji na centralne obchody milenijne śmierci św. Brunona w Giżycku, wybór padł na diecezję ełcką.

32 księży-kierowników pielgrzymek w dniach 10-12 lutego odbywa swoje rekolekcje w Domu św. Rodziny w Orzyszu, którym przewodniczy ks. dr Jan Skorupski z Ełku. Rekolekcjoniści wczoraj, w pierwszym dniu rekolekcji, odwiedzili sanktuarium św. Brunona w Giżycku, a nocą przy padającym śniegu i silnym wietrze szli Drogą Krzyżową prowadzącą na Wzgórze św. Brunona nad jeziorem Niegocin, gdzie w czerwcu będzie sprawowana Eucharystia podczas głównych uroczystości Brunonowych. W drugim dniu rekolekcji już tradycyjnie odwiedza się sanktuaria danej diecezji. W związku z tym księża pielgrzymowali szlakiem papieskim „Tajemnice światła”. Peregrynując tym szlakiem zawitali do Wigier. Tam spotkał się z nimi bp Jerzy Mazur, który w pokamedulskim kościele sprawował Mszę św. i wygłosił homilię. Biskup powiedział, że sanktuarium jest miejscem, gdzie niebo całuje się z ziemią. Mówił też o potrzebie nieustannej ewangelizacji, która po zakończeniu pielgrzymki powinna być kontynuowana. Jutro w Orzyszu Mszą św. i adoracją Najświętszego Sakramentu  rekolekcje się zakończą.

Ks. Jerzy Sikora

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy