Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

nowenna 1 sobot po peregrynacji2

Najważniejsze informacje

Wychowanie jest sprawą serca

W Wyższej Szkole Suwalsko – Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach odbyła się Konferencja ...

Niedziela Palmowa Młodych

W Niedzielę Palmową, 29 marca bp Jerzy Mazur powołał do istnienia Młodzieżową Radę Duszpasterską, kt...

Zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna to tajemnica...

W piątek, przed Niedzielą Palmową, już tradycyjnie ulicami miast w diecezji ełckiej przeszli wierni ...

Jak Dobry Łotr - rekolekcje

Zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży, organizowane przez KSM naszej diecezji. W dnia...

Polowanie na bażanta zakończone

W ramach formacji grup Odnowy w Duchu Świętym w dniach 27.02 - 01.03.2015r. odbyły się przy parafii ...

Zginęli, bo nie zgodzili się na zdradę, kłamstwo i zniewolenie

Zginęli, bo nie zgodzili się na zdradę, kłamstwo i zniewolenie. Tak o Niezłomnych Żołnierzach mówił ...

Nie dał nam Bóg ducha lęku

W dniach 2-5 lutego 2015 r. odbyły się w Dowspudzie Rekolekcje Ewangelizacyjne i Oaza Modlitwy. Pona...

Start

Zaproszenia: III Tydzień Biblijny: Nabożeństwo Drogi Światła

Temat: Pismo Święte

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku
w związku z III Tygodniem Biblijnym zaprasza serdecznie na Nabożeństwo Drogi Światła
które odbędzie się 9 Maja 2011 r. po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 w Katedrze Ełckiej.

"DROGA BUDUJĄCYCH WSPÓLNOTĘ Z BOGIEM"

Dla roku duszpasterskiego 2010/2011 biskupi polscy wybrali temat „W komunii z Bogiem”. Celem wysiłków duszpasterskich podejmowanych w tym okresie ma być pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej Polaków. Z wielką pomocą w realizowaniu tego celu może przyjść z pewnością pełniejsze odkrywanie treści Pisma Świętego. Cała historia biblijna prezentuje się przecież jako historia relacji Boga z człowiekiem. Jest to więc także historia komunii człowieka z Bogiem. W wyrażonym w tej historii pouczeniu znajdujemy przykłady pozytywne, które niekiedy bardzo obrazowo udzielają rad, jak tę wspólnotę z Bogiem budować i co robić, aby ona się umacniała i dojrzewała. Obok przykładów pozytywnych są jednak i negatywne, wskazujące na to, co wspólnotę człowieka z Bogiem niszczy, deformuje, bądź wręcz podcina u samych korzeni. Nabożeństwo Drogi Światła chce być propozycją modlitewnej refleksji nad wybranymi tekstami Pisma Świętego, które uczą – każdy na swój specyficzny sposób – budowania i podtrzymywania wspólnoty z Bogiem.


Zaprezentowane rozważania poszczególnych stacji nabożeństwa mogą przyjść z pomocą w zrozumieniu istoty komunii człowieka z Bogiem, uczyć jej kształtowania i umacniania, a w konsekwencji przyczynić się do dostrzegania i doświadczania jej owoców.

Nabożeństwo Drogi światła zatytułowane „Droga budujących wspólnotę z Bogiem” obejmuje czternaście stacji. Podstawą każdej z nich jest krótki tekst Pisma Świętego, który przywołuje jakieś biblijne wydarzenie, motyw, postać lub idee, budujące i umacniające wspólnotę człowieka z Bogiem.

Po lekturze tekstu biblijnego następuje rozważanie i krótka podsumowująca modlitwa. Poszczególne stacje są zsynchronizowane z multimedialnym pokazem obrazów nawiązujących do treści tekstu biblijnego.

Ks. Rektor Andrzej Jaśko

Ks. Prefekt Marek Bednarski

Diecezjalne Uroczystości Dziękczynne za Beatyfikację Jana Pawła II

Temat - Beatyfikacja Jana Pawła II

Beatyfikacja Jana Pawła II

Diecezjalne Uroczystości Dziękczynne za Beatyfikację Jana Pawła II

Centralne, diecezjalne uroczystości dziękczynne za beatyfikację wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II odbędą się dnia 13 maja (piątek) 2011 roku w Ełku. Ten dzień jest również rocznicą objawień fatimskich z 1917 roku, a także dniem ocalenia życia Janowi Pawłowi II po zamachu, od którego w tym roku mija 30 lat. Nasze diecezjalne dziękczynienie będzie połączone również z XX rocznicą koronacji czczonej w Ełckiej Katedrze figury Matki Bożej Fatimskiej.

          


W tym dniu Biskup Ełcki zaprasza wszystkich diecezjan do udziału we wspólnej modlitwie uwielbienia i dziękczynienia Bogu za pontyfikat i beatyfikację Papieża Jana Pawła II. O godz. 18.00 na placu Jana Pawła II w Ełku rozpocznie się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, gdzie przed dwunastoma laty Papież Polak sprawował Najświętszą Ofiarę. Kapłani i Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. gromadzą się przy Kurii Biskupiej już przed godz. 17.30, gdyż o godz. 17.30 wyruszy procesja na plac celebry. Wszyscy kapłani są zaproszeni do uroczystej koncelebry. Kapłani proszeni są o zabranie ze sobą alby i stuły w kolorze białym lub złotym. Uczestnicy Mszy św. dziękczynnej mogą korzystać z parkingów miejskich usytuowanych niedaleko placu celebry, tj. stary bazar, plac przy „targowicy”, plaża i parking przy placu katedralnym.

            Po Mszy św. wszyscy uczestnicy celebry są zaproszeni na wspólną agapę na placu Jana Pawła II. W czasie trwania agapy rozpocznie się występ chórów i zespołów poświęcony Błogosławionemu Janowi Palowi II.

Ks. Jacek Uchan


Święto patrona Polski i diecezji ełckiej

Temat: Bp Romuald Kamiński

Nieszporami ku czci św. Wojciecha w parafii NSPJ w Ełku rozpoczęły się obchody święta diecezji oraz parafii katedralnej. Św. Wojciech jest patronem diecezji ełckiej. Wierni, w procesji z relikwiami patrona, przeszli ulicami miasta do katedry.

Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Witając licznie przybyłych diecezjan wraz z przedstawicielami władz miasta oraz powiatu, bp Mazur podkreślił, że misję św. Wojciecha kontynuował św. Brunon z Kwerfurtu, oraz bł. Jan Paweł II. „Owocem misji św. Wojciecha i innych, których Bóg powołał, aby głosili Ewangelię są nasi święci. Owocem wiary Polaków jest także Jan Paweł II.”- mówił biskup.


W homilii bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy przywołał słowa Jana Pawła II, które papież wypowiedział w Gnieźnie: „Pragnę, ażeby moje pielgrzymowanie po ziemi polskiej we wspólnocie z wami wszystkimi stało się żywą katechezą - dopełnieniem tej katechezy, którą zapisały w dziejach całe pokolenia naszych przodków i praojców. Niech to będzie katecheza całych dziejów Kościoła i Polski, a równocześnie katecheza naszych czasów.” – Szlachetne zadanie i przepiękna przyszłość przed nami została postawiona. – zauważył bp Kamiński.

Biskup w homilii przypomniał, że św. Wojciech żądał od siebie i od innych wiele, bo pełnego chrześcijaństwa. – „Człowiek, który z miłości odda się całkowicie na służbę Bogu i bliźniemu w zaplanowanym przez Boga dla niego życiowym powołaniu, jest najszczęśliwszym ze szczęśliwych. Pragniemy urzeczywistnienia tego w naszym życiu. Wzór takiego życia dostrzegamy wyraźnie w św. Wojciechu, a także i w jego przyjacielu św. Brunonie oraz bł. Janie Pawle II.”- zauważył bp Kamiński.

Biskup Mazur na zakończenie podzielił się radością ze swojej obecności na placu św. Piotra w Rzymie podczas beatyfikacji Jana Pawła II. – „Jakże to było piękne, gdy ludzie innych narodowości podchodzili do nas i nam Polakom dziękowali za dar Jana Pawła II. Byliśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Wczoraj celebrowaliśmy świętość Jana Pawła II.” – mówił biskup. Zachęcał do dziękczynienia i wzorowania się na Patronach dnia dzisiejszego św. Wojciechu, św. Brunonie oraz ostatnio wyniesionym na ołtarze bł. Janie Pawle II. Biskup podkreślił, że bł. Jan Paweł II, swoim życiem ukazał, że w dzisiejszym świecie można być świętym. Zastanawiajmy się wspólnie, czego bł. Jan Paweł II chce od nas, abyśmy czynili, bo on ma dla nas wielkie przesłanie. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby to przesłani odczytać, nim żyć i je głosić.

Monika Rogińska

Zobacz również..

Szlak Papieski - Ełk - Wigry  karmel caritas millenium   ksm1

COD-logo WANE  

    logo LSO  martyria_lg

   logo szafarzy