Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start

Dziecięć lat Dzieła "Ad Gentes"

Wyróżnione

Uroczystości jubileuszowe"Bądźmy otwarci na Boże Miłosierdzie i stawajmy się jego misjonarzami" - powiedział podczas Mszy świętej bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji. W niedzielę, 18 września w Ełku odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Dzieła Pomocy „Ad Gentes".

Podczas EucharystiiW homilii bp Mazur przypomniał, że Dzieło Pomocy „Ad Gentes" zostało powołane jako odpowiedź na prośbę Jana Pawła II i Benedykta XVI żeby Kościół w Polsce wysyłał więcej misjonarzy na misje, a także by wspierał ich duchowo i materialnie. "Celem tego dzieła jest animacja misyjna czyli budzenie świadomości misyjnej wśród wielkim i organizowani pomocy misjonarzom. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność Bogu za istnienie tego dzieła a także wszystkim jego darczyńcom" - wyjaśnił hierarcha.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji pozdrowił misjonarzy i zapewnił o duchowej i materialnej pamięci. Przypomniał zgromadzonym, że ok 5 mld ludzi jeszcze nie słyszało Dobrej Nowiny. "Niech ten dzień będzie dniem modlitwy za tych ludzi, aby dotarła do nich Ewangelia"- zachęcał biskup.

Odnosząc się do czytanego podczas liturgii Słowa Bożego bp Mazur zauważył, że przypowieść o nieuczciwym rządcy, może budzić zdziwienie bo wydaje się być pochwałą Z duchem misyjnymnieuczciwości. "Bóg będzie zawsze zadowolony, gdy jego majątkiem będziemy się dzielić z ubogimi. Chrześcijanin musi otworzyć swe serce na wspaniałomyślność, która wyraża się w szczerej miłości do wszystkich i modlitwy za wszystkich" - wyjaśniał hierarcha.

Na zdeżeniu kulturBiskup przywołał również postać beatyfikowanego przed kilkoma dniami ks. Władysława Bukowińskiego. "Chciał być wśród opuszczonych i cierpiących, odprawiał Msze święte, udzielał sakramentów, katechizował w ukryciu i bez pozwolenia, był to kapłan heroicznej wiary odznaczający się bezgraniczną dobrocią i miłosierdziem" - mówił biskup o nowym błogosławionym.

Na zakończenie przewodniczący Komisji KEP ds. Misji powiedział, że przez chrzest wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami. Zachęcał do życia chrztem świętym. "Dzielmy się talentami i umiejętnościami, wiarą, przebaczeniem, miłością i miłosierdziem" - zakończył kaznodzieja.

Natomiast ks. Zbigniew Sobolewski, Dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes", wyjaśniał czym zajmuje się dzieło. „Jesteśmy agendą Komisji Episkopatu Polski i zajmujemy się wspieraniem finansowym naszych misjonarzy. Pracują oni w 97 krajach świata. Najczęściej są to kraje bardzo ubogie, zacofane gospodarczo i kulturowo. Misjonarze zatem nie tylko pełnią ściśle religijne zadania - głoszą Ewangelię i budują wspólnoty kościelne, ale pełnią bardzo ważną rolę społeczną. Pomagają tym, do których są posłani. Prowadzą szkoły i przedszkola, internaty i bursy. Pomagają dzieciom z najuboższych rodzin w zdobyciu zawodu. Walczą z analfabetyzmem wśród dorosłych, uczą pracy na roli"- mówił kapłan.

Przed Sanktuarium Przy placówkach misyjnych, obok form edukacyjno-wychowawczych także powstają szpitale. „Misjonarze bardzo dużo robią dla leczenia i profilaktyki zdrowotnej. Przychodnie zdrowia, porodówki i szpitaliki misyjne są bardzo często jedynymi placówkami, gdzie uboga ludność może uzyskać poradę lekarską i pomoc. Chorzy i niepełnosprawni otrzymują pomoc żywnościową i w postaci lekarstw. Misjonarze prowadzą również apteki, gdzie wydawane są bezpłatnie lekarstwa, szczepionki i środki opatrunkowe" – dodaje ks. Sobolewski.

Dzieci z Koła Misyjnego przy parafii NSJ w Ełku mówią, że misjonarze pracują z dziećmi, którym trzeba zorganizować także jedzenie, wodę pitną, przybory do nauki. Jak podkreślają chętnie biorą udział w zbiórkach przyborów szkolnych i pieniędzy na budowę studni.

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" od dziesięciu lat pomaga misjonarkom i misjonarzom przekazując pieniądze na realizacje projektów charytatywnych, Misyjnieewangelizacyjnych, medycznych i edukacyjnych. „Każdego roku, dzięki hojności darczyńców Dzieła, udaje się sfinansować ponad 200 projektów. W ciągu 10 lat mamy już ich ponad 1500. Poza tym Dzieło pomaga chorym misjonarzom powracającym do Polski. W Polsce „ad Gentes" prowadzi animację misyjną, która budzi świadomość misyjną wśród ludzi wierzących" – wyjaśnia ks. Sobolewski.

Aleja misyjnaNa zakończenie Eucharystii ks. Zbigniew Sobolewski zawierzył Dzieło „Ad Gentes", misjonarki, misjonarzy, wolontariuszy oraz wszystkich darczyńców Bożemu miłosierdziu. Warto podkreślić, że wśród procesji z darami wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z Ełku przekazali czek na budowę studni w Kamerunie.

Do późnych godzin popołudniowych uczestnicy świętowali jubileusz w alejach misyjnych, gdzie w radosnej atmosferze umacniane było ciało i dusza. Na Festynie zagrał meksykański Zespół Los Amigos oraz śpiewały dzieci z grupy misyjnej "Promyki nadziei" z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Olecku, a także z grupy misyjnej "Młodzi dla misji" z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z Pisza.

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie