Oficjalny serwis internetowy Diecezji Ełckiej

Jubileusz-baner

2016 rodzina

Start > Biskupi

Biskupi

ARCYBISKUP WOJCIECH ZIEMBA Metropolita Warmiński

Biskupi

fot. www.wrota.warmia.mazury.plKsiądz Arcybiskup dr Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne w Diecezji Tarnowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu urodzenia. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Bystrzycy Kłodzkiej w roku 1958. Następnie przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Mielcu. W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W latach 1963-65 odbył służbę wojskową w Dęblinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r. Po świeceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba.

W latach 1970 -74 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-81). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, gdzie jednocześnie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora (1981-82) a następnie rektora Seminarium (1982-1986).

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej 23 czerwca 1982 r. sakrę biskupią przyjął we Współkatedrze św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski i Prymas Polski, a współkonsekratorami: Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa:

DIVES IN MISERICORDIA DEUS - BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE

Po reorganizacji diecezji w Polsce, 25 marca 1992 roku, został mianowany biskupem ełckim. Organizował od podstaw struktury nowej diecezji. Zainicjował  i przeprowadził obrady I Synodu Ełckiego. Zaprosił i przyjął Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej diecezji w 1999 roku. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 16 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował dotychczasowego Biskupa Diecezji Ełckiej Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Dnia 9 grudnia 2000 r. odbył ingres do katedry białostockiej.

Dnia 30 maja 2006 r. został mianowany przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce 9 czerwca 2006 r. Uroczysty ingres do Współkatedry św. Jakuba w Olsztynie odbył się 11 czerwca 2006. Dnia 29 czerwca 2006 na Placu św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał paliusz metropolitalny. W roku 2011 Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie nadał mu tytuł doktora Honoris Causa.

Tekst został opracowany na podstawie: http://archidiecezjawarminska.pl/node/101

 

BISKUP JERZY MAZUR SVD Biskup Ełcki

Biskupi

Ks.Bp Jerzy Mazur podczas Mszy Świętej w katedrze ełckiej 30.08.2011/fot. Monika RogińskaUrodził się w Hawłowicach, 6 sierpnia 1953 r. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) w Pieniężnie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie 22 kwietnia 1979 r. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Więcej…

BISKUP ROMUALD KAMIŃSKI - Biskup Pomocniczy Ełcki

Biskupi

Ks. Biskup Romuald Kamiński podczas wizytacji w Sejnach w 2007 roku/ fot. www.g1.powiat.sejny.plRomuald Kamiński urodził się 7 lutego 1955 r. w Janówce w diecezji ełckiej. Jest magistrem teologii, specjalizacja patrologia. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk bp. Jerzego Modzelewskiego.

Więcej…

Biskupi

Ks Biskup Edward Samsel/ fot. Archiwum/Zespół Szkół im. Ks. Bp Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim

Ś † P

Jego Ekscelencja

KS BISKUP EDWARD EUGENIUSZ SAMSEL

( 02.01.1940 - 17.01.2003 )

Więcej…

Zobacz również..

 elk wigry szlak papieski  karmel-  caritas  ksm godlo2

 a-UKSW

 

a-KUL

 COD-logo  logo Wigry  lso

martyria lg

 szaf

 a-WSKSiM

 

Logo-DAPniebieskie